Haluamme toimia oikein - Whistleblowing-palvelumme

Luotettavuutemme ja pitkäaikainen menestyksemme rakentuvat eettisesti kestävään toimintaan, jonka perusperiaatteet on kirjattu Tapamme toimia -ohjeistukseemme.

On tärkeää, että saamme tiedon mahdollisesta väärinkäytöksestä ja toiminnasta, joka ei ole yrityksemme Tapamme toimia -ohjeistuksen mukaista. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista väärinkäytöksiä. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä.

Ensisijaisesti rohkaisemme sinua ottamaan huolenaiheesi puheeksi yhteyshenkilösi tai Kuusakosken ylimmän johdon kanssa. Voit kertoa huolestasi myös nimettömänä whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Kanavaa ylläpitää ulkopuolinen yhteistyökumppani, WhistleB.

Nimettömän ilmoittamisen mahdollistavan kanavan löydät alta linkistä.

Whistleblowing-ilmoituskanavamme

Ilmoituskanavaan pääset tietokoneelta, tabletilta ja älypuhelimelta.

Lisätietoja löydät:

"WhistleB tarjoaa kolmannen osapuolen ilmoituspalvelun, joka takaa ilmoittajan nimettömyyden kommunikoinnissa Kuusakosken kanssa. Palvelu on täysin erillään Kuusakosken IT-järjestelmistä ja verkkopalveluista. WhistleB ei tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän. Kaikki ilmoitukset ovat salattuja ja vain nimetyillä henkilöillä on pääsy niihin. WhistleB ei voi avata ilmoituksia "

WhistleB