Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Keskkond ja ohutus

Meie ülemaailmsed keskkonnaeesmärgid on:

  • taastumatute loodusvarade tarbimise vähendamine;
  • metallide ja muude materjalide tootmise protsessides tarbitava energiahulga vähendamine;
  • metalli ja muude materjalide ringlussevõtu ja korduskasutuse osakaalu suurendamine ja selle protsessi tõhustamine;
  • säästva arengu edendamine vastutustundliku ühiskonnaliikmena.

Tutvu AS Kuusakoski keskkonnapoliitikaga SIIN!

Meie kohalikud keskkonnaeesmärgid on:

  • ettevõtte tegevuse käigus tekkivate jäätmete hulga vähendamine; ringlussevõtu ja korduskasutuse osakaalu suurendamine;
  • meie tööprotsessides ja materjalide taaskasutuses tarbitava energia hulga vähendamine;
  • õhku eralduvate heitmekoguste vähendamine;
  • pinnase- ja veereostuse vältimine;
  • müra vähendamine.

Sertifitseerimine

Keskkonnajuhtimissüsteemid on meie tegevuse lahutamatu osa. Oleme praegu sertifitseeritud järgmiste keskkonnajuhtimissüsteemide alusel:

Töötervishoid ja tööohutus

Tööohutuse ja heaolu suurendamine on Kuusakoskis üliolulised nii praegu kui ka tulevikus. Jälgime pidevalt töötervishoiu ja tööohutusega seotud eeskirju ja püüdleme tööohutuse tõhustamise poole proaktiivsete meetmete abil.