Kauklahden teollisuushallipalon jälkisaneeraus saatu valmiiksi


Kuusakosken purkuliiketoiminta-yksikkö on saanut Espoon Kauklahden hallipalon jälkisaneerauksen valmiiksi. Tuli tuhosi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 12.2 -13.2. Kuusakoski Oy:n Espoon Kauklahden palvelupisteessä elektroniikkaromun varastointi- ja käsittelyhallin. Raivaustyöt palaneessa hallissa aloitettiin poliisiviranomaisen luvalla 19.2.

Sammutusvesiä pääsi valumaan piha-alueelta myös viereiseen Espoonjokeen, minkä johdosta Kauklahden hallipalon seurauksena alueen kaivojen ja vesistöjen kuntoa tarkkaillaan pitkään. Palo ei ole aiheuttanut merkittäviä vesistövaikutuksia. Muutamia haihtuvia yhdisteitä jokivesissä on esiintynyt, mutta muun muassa toisella tarkkailukerralla jo ensimmäistä vähemmän. ”Ensimmäisinä otetuissa vesinäytteissä ei havaittu mitään hälyttävää”, Uudenmaan ELY-keskuksesta kerrotaan, He tiedottavat uudelleen asiasta, kun kaikki näytteet ovat valmistuneet.

Kuusakosken sähkö- ja elektroniikkaromunkäsittely on siirretty eri toimipisteisiin Suomessa, jotta kaikki kerätty elektroniikkaromu saadaan käsiteltyä. Yhtiö on palkannut määräaikaista lisätyövoimaa SER-romun käsittelyyn. Yhtiössä ei ole vielä päätetty mahdollisen uuden käsittelyhallin rakentamisesta Espooseen.

Kuusakosken Kauklahden toimipiste on avoinna normaalisti arkisin klo 8.30 – 17.


Lisätietoja: Risto Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja, p. 020 781 7304