Kuusakoski Oy suunnittelee kierrätysmetalliterminaalia Tornion Röyttään

Kuusakoski suunnittelee kierrätysteräksen toimituksiin keskittyvän romupihan rakentamista Tornioon Röyttän satamaan. Laitos vastaanottaisi, käsittelisi ja toimittaisi romurautaa edelleen Outokummun teräksen raaka-aineeksi jopa 85 000 tonnia vuosittain. Tämä vastaisi Outokummun kasvavia raaka-ainetarpeita.

Pihaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on käynnistynyt  ja se valmistunee vuonna 2016. Viiden hehtaarin terminaalialue rakennettaisiin tehdasalueen sisälle terästehtaan länsipuolelle.

Laitos vastaanottaisi romurautaa pääasiassa Kuusakosken omista toimipisteistä ja asiakkailta Pohjois-Ruotsissa ja -Suomessa.  Kuluttajilta tulevaa kierrätysmateriaalia siellä ei oteta vastaan.