Tilannekatsaus Heinolan tehtailla tapahtuneen tulipalon johdosta


Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtailla torstaina 11.7.2013 sattuneen tulipalon johdosta ympäristöön on todennäköisesti kulkeutunut terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tämän johdosta terveydensuojeluviranomainen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ ympäristöterveyskeskus, suosittelee, että laskeuma-alueelta ei luonnosta tai puutarhoista poimittaisi marjoja, sieniä tai kasviksia elintarvikekäyttöön, mikäli niissä on näkyvissä merkkejä laskeumasta, esim. nokea. Jos laskeuma-alueelta poimituissa marjoissa, sienissä tai kasviksissa ei todeta mitään merkkejä laskeumasta, niitä voidaan poimia omaan käyttöön harkinnan mukaan. Laskeuma alueelta ei saa toimittaa marjoja, sieniä tai kasviksia myyntiin ennen kuin tuottaja/kerääjä on varmistunut niiden elintarvikekelpoisuudesta.

Tiedot laskeuman leviämisestä tarkentuvat myöhemmin, mutta savun pääleviämissuunta on ollut palopaikalta Urheiluopistolle ja Vuolenkosken suuntaan. Tien 140 länsipuolelle laskeuma ei Ympäristöterveyskeskuksen olettaman mukaan ole levinnyt. Esitetyt rajoitukset koskevat kesän 2013 satokauden marjoja, sieniä tai kasviksia.

Heinolan ympäristötoimi on sopinut Kuusakoski Oy:n palkkaaman konsultin kanssa alueen, mistä kyseiset näytteet otetaan. Marja-, sieni-, säilörehunurmi- ja viljanäytteet otetaan kuluvan viikon (15.-19.7.) aikana ja tuloksia on odotettavissa aikaisintaan parin viikon sisällä. Tulokset toimitetaan sekä ympäristöviranomaisille, PHSOTEY:n ympäristöterveyskeskukselle että laskeuma-alueen asukkaille. Päivitettyä tietoa löytyy myös www.kuusakoski.fi sivuilta.

Välittöminä toimenpiteinä Kuusakoski käynnistää näytteidenotot hulevesialtaasta, joihin imuautot tyhjensivät sammutusveden sekä vesinäytteenoton tien 140 maantieojan purkuputkesta. Samalla käynnistetään selvitykset sammutusvesien mahdollisista vaikutuksista pohjaveden laatuun. Lähialueella tehdään myös kaivokartoitus ja sekä otetaan näytteet erikseen sovittavista kaivoista.


Lisätiedot: Heinolan Ympäristötoimi, Helka Sillfors p. 0500-918 597
PHSOTEY, Mika Rouhiainen, p. 044-440 6554
Kuusakoski Oy, Raija Inkiläinen, p. 020 781 7012