Kuusakoski etsii ideoita liiketoimintansa kehittämiseen kasvuyritysten avulla

Kuusakoski on mukana Lahden Seudun kehitysyhtiö LADECin Corporate Venture -ohjelmassa kahden muun suomalaisen suuryrityksen Fortumin ja S-ryhmän kanssa. LADECin hallinnoima Corporate Venture -ohjelma antaa kasvuyrityksille avaimet kansainväliseen kasvuun. Lokakuussa käynnistyvän puolivuotisen ohjelman haku on avoinna kaikille kotimaisille kasvuyrityksille, toimialasta riippumatta. Kukin kolmesta konsernista valitsee hakuprosessin kautta suojatikseen 2 - 4 kiinnostavinta kasvuyritystä

Valitut yritykset saavat sparrausta liiketoimintastrategiaansa, selkeän kasvusuunnitelman sekä asiantuntevaa neuvontaa ideoidensa kaupallistamiseksi kotimaisilta huippuyrityksiltä puolen vuoden sparrausjakson ajan. Kasvupolulle yritystä luotsaavat yrityksen oman ja konsernin edustajan lisäksi myös LADECin asiantuntija, sekä ulkopuolinen mentori.

Kuusakoski etsii tuoreita näkökulmia kierrätysmateriaaleihin ja prosesseihin, esimerkiksi ratkaisuja tiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen materiaalivirtojen ja prosessien hallinnassa, sekä niiden kaupallistamiseen.

Kaikkien yritysten selkeä tavoite on löytää uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen ja ohjelma voi onnistuessaan mahdollistaa yhteisten tuotekehitysprojektien ja kumppanuuksien syntymisen.

Nina Harjulan mukaan ohjelman tavoitteena on nostaa kasvuyritykset kisällistä mestariluokkaan.  ”Tällainen mahdollisuus tulee eteen kenties vain kerran. Siihen kannattaa tarttua heti”, hän kannustaa.

Lisätietoja Corporate Venture Programista
kehityspäällikkö Nina Harjula, Ladec, p. 050 518 0915
teknologiajohtaja Jyri Talja, Kuusakoski Oy, p. 020 781 781

Katso hakuvaatimukset ja Kuusakosken konserni esittely: www.corporateprogram.fi