Kuusakoski myi teknologiayksikkönsä uudelle omistajalle

Kauppa solmittiin viime perjantaina.

Kuusakoski myi perjantaina 22.5.2015 solmitulla kaupalla Recycling Technologies -yksikkönsä liiketoiminnan RecTec Engineering Oy:lle.  Uudet pääomistajat ovat Tapio Väli-Torala, Martti Kuusakoski ja Petri Liikanen. Kuusakoski Group Oy omistaa uudesta yhtiöstä 20 %. Kaikki työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä joko Kuusakosken tai RecTec Engineeringin palveluksessa.


RecTec-yksikkö on suunnitellut, valmistanut ja asentanut metallien kierrätykseen ja ympäristönhuoltoon käytettäviä koneita sekä laitteita.  

 

Lisätietoja: yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo, p. 020 781 7304