Kuusakoski tehostaa toimintaansa

Kuusakoski Recyclingin kannattavuuteen ovat vaikuttaneet negatiivisesti viime vuosina voimakkaasti laskeneet metallien maailmanmarkkinahinnat, nopeat hintavaihtelut ja maamme vaikea taloustilanne. Varmistaaksemme kilpailukykymme pitkällä tähtäimellä, olemme tarkentaneet strategiaamme sekä arvioineet uudelleen rakenteitamme erityisesti matalan jalostusarvon liiketoiminnoissa.

Uudelleenarvioinnin tuloksena, olemme päättäneet Puolan operaation alasajosta lokakuun aikana. Rakenteellisten muutosten lisäksi investoimme jalostusarvon parantamiseen ydinliiketoiminta-alueellamme Suomessa ja Ruotsissa. Toimintamme Suomen ja Ruotsin ulkopuolella tulee pitkällä tähtäimellä tukea ydinliiketoimintaamme.

Päivitetyn strategian mukaisesti ydinliiketoimintamme on metallien, elektroniikan ja energiajakeiden kierrätys sekä kierrätykseen liittyvät palvelut Suomessa ja Ruotsissa. Keskitymme sekä kierrätyspalveluiden että lopputuotteiden myynnissä paikallisiin asiakkaisiin. Toimintamme fokus on korkean lisäarvon materiaaleissa ja palveluissa. Kilpailukykymme perusta on ammattimaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Vähemmästä enemmän -toimintatapamme mukaisesti panostamme päivittäisen tekemisen jatkuvaan parantamiseen, aktiiviseen asiakaspalveluun, erinomaiseen materiaalisaantoon ja asiakkaidemme tarpeisiin perustuvaan tuote- ja logistiikkaratkaisuihin.  Kustannustehokkuus on ensiarvoisen tärkeää koko ketjussa alkaen noutologistiikasta ja paikallisesta jalostuksesta päätyen toimitukseen loppuasiakkaalle. Tavoitteemme on erinomaisen palvelutason, kustannustehokkuuden sekä materiaaliosaamisen kautta varmistaa kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto.

Strategisten tehostamistoimenpiteiden lisäksi joudumme metallien markkinahintojen laskusta sekä talouden taantumasta johtuen sopeuttamaan toimintaamme. Toiminnan sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia Kuusakoski Recycling:n yksiköitä ja toimintoja, mukaan lukien pääkonttori, yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus.

Osana sopeuttamista aloitamme Suomessa kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut Kuusakoski Oy:ssä sekä Kuusakoski Group Oy:ssä. Työnantaja esittää suunnitelman toimenpiteistä, jolla tavoitellaan noin 20 % vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa. Suunniteltuja toimenpiteitä olisivat toistaiseksi voimassaolevat lomautukset ja mahdolliset henkilöstön vähennykset. Arvio vähennystarpeeksi on korkeintaan 60 henkilötyövuotta Kuusakoski Oy:n ja Kuusakoski Group Oy:n koko henkilöstöstä. Mahdolliset lomautukset ja työvoiman vähentämiset toteutetaan YT - neuvottelujen tuloksesta riippuen vuoden 2015–2016 aikana. Lyhyen tähtäimen sopeuttamistoimenpiteet pyritään toistaiseksi toteuttamaan lomautuksin.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat maanantaina 19.10.2015.

Lisätietoja :

toimitusjohtaja Atte Kekkonen, p. 020 781 7253

yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo, p. 020 781 7304