Tietoturvapalvelu tuhoaa yritysten arkaluontoisetkin dokumentit turvallisesti

Kuusakoski tarjoaa asiakkailleen uuden palvelukokonaisuuden - asiakkaan salaisiksi luokittelemien materiaalien tuhoamispalvelut koko Suomen alueella. Tietoturvallisesti tuhottavien materiaalien (paperi, arkistot, kovalevyt, disketit, tietokoneet ja puhelimet) tuhoaminen nostetaan uudelle tasolle.  

Tuhoamispalvelua tarjotaan yrityksille, jotka haluavat päästä eroon arkaluonteista tietoa sisältävistä dokumenteista, muistioista tai henkilötiedoista tietoturvallisesti.

Mitä palvelu sisältää?

Kun asiakas luovuttaa tietosuojatusti tuhottavan materiaalin, vastuu tietoturvallisesta kuljetuksesta, välivarastoinnista ja tuhoamisesta siirtyy Kuusakoskelle. Korkeimman vaatimustason kuljetuksissa käytetään vain henkilöitä, joiden taustat on selvitetty. Kuljetukset hoidetaan aina ennalta sovitussa aikataulussa. Lukitut, sinetöidyt astiat tuodaan Ekopark Lahden laitokselle, jossa sisältö tuhotaan joko sähköisellä ylikirjoituksella tai valvotusti murskaamalla.

Mitä tuhottavalle materiaalille tapahtuu?

Tuhottava materiaali vastaanotetaan, säilytetään ja käsitellään tietosuojahallissa. Arkaluontoisten paperien osalta prosessi noudattaa Valtionhallinnon ohjeistuksen turvatasovaatimuksia. Paperi silputaan tarvittavan vaatimustason kokoisiksi "hiutaleiksi". Syntynyt silppu hyödynnetään energiana.

Kovalevyt ja muut mekaanisesti tuhottavat levykkeet murskataan paloiksi. Syntynyt murske ohjataan materiaalihyötykäyttöön.

Tuhotusta materiaalista lähetetään asiakkaalle kirjallinen tuhoamistodistus. Jos asiakas on Kuusakosken sähköisen eService-palvelun käyttäjä, hän saa raportit suoraan järjestelmästä. 

Lisätietoja palvelusta: asiakaspäällikkö Pasi Saario, p. 020 781 7261