Kuusakoski julkaisi 2016 tilinpäätöksen

Kuusakoski Group Oy:n yhtiökokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Kuusakoski Group -konsernin liikevaihto laski 13 prosenttia 494,4 miljoonaan euroon. Konsernin tulos parani selvästi, mutta jäi liikevoittotasolla vielä 4,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi (-37,9 milj. euroa/2015).  Kassavirta investointien jälkeen oli vahva 27,5 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa/2015). Konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan paranevan hiukan vuoden 2016 tasosta ja tuloksen kääntyvän positiiviseksi. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihto koko konsernin liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia. Konsernissa työskenteli 2016 lopussa 2 354 henkilöä, mikä on 316 henkilöä vähemmän kuin edellisellä tilikaudella.

Rajut hintavaihtelut kuvasivat kierrätysliiketoiminnan eli Kuusakoski Recyclingin vuotta 2016. Raaka-aineiden alku- ja loppuvuoden hintojen noususta huolimatta koko vuoden keskihinnat jäivät edellisvuotta alhaisemmaksi. Laskeneiden volyymien, alhaisten raaka-ainehintojen ja ydinliiketoimintoihin keskittämisen vuoksi kierrätysliiketoiminnan liikevaihto laski 395,1 miljoonaan euroon. Se on 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän.  

Ydinliiketoiminnan eli Suomen ja Ruotsin kierrätysliiketoiminnan kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Tämä johtui toiminnan tehostamisesta sekä materiaalin aiempaa paremmasta jalostusasteesta. Myös loppuvuoden hintojen vahvistuminen ja avainasiakkaiden hyvänä pysynyt kysyntä auttoivat kannattavuuden parantamisessa.  

Kummatkin Englannin toimipisteet, ruostumattoman teräksen käsittelyyn erikoistunut Kuusakoksi Ltd ja SERin käsittelyyn keskittyvä yhteisyritys SWEEEP Kuusakoski Ltd jatkoivat myös hyvän tuloksen tekoa.  

Toimintaa keskitettiin ydinliiketoiminta-alueelle Suomeen ja Ruotsiin. Strategian mukaisesti useita liiketoimintarönsyjä karsittiin.  Vuoden aikana lopetettiin toiminnot USA:n Philadelphiassa, Puolassa ja Tanskassa. Liettuan liiketoiminnot ja Ruotsin purkuliiketoimintaan keskittyvä Borrkompaniet AB myytiin. Investoinnit keskittyivät strategian mukaisesti metallin kierrätysliiketoimintaan, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen ja kierrätyspalveluiden ja ratkaisujen myyntiin sekä rakennusjäteliiketoimintaan.  

 

Tilinpäätös 2016