Kuusakoski palvelee verkkoyhtiöiden kierrätystarpeissa

Uusi säävarma verkko vaatii Suomessa tuhansien kilometrien pituisen sähköverkoston osittaista uudelleen rakentamista. Taajamissa ja harvaanasutuilla alueilla verkko maakaapeloidaan tai kunnostetaan muuten uusien vaatimusten mukaiseksi.  

Verkon uudistamisessa syntyy runsaasti purettavaa jätettä, kuten ilmajohtoverkon osia, erottimia, painekyllästettyjä sähkötolppia ja vanhoja muuntajia, joiden öljyistä saattaa vielä löytyä jopa ympäristömyrkky-PCB:tä. Kaikki tämä purkujäte tulee käsitellä ympäristöystävällisesti.  

Sähköverkon uudistamiseen ja purkujätteen kestävään kierrättämiseen tuo lisähaasteen Suomen maantiede. Projektityömaat sijaitsevat ympäri Suomea pitkien välimatkojen päässä. Uudistustyö edellyttää joustavaa ja tehokasta projektinhallintaa sekä kierrätyskumppanin, joka tarjoaa monipuoliset kierrätysratkaisut kaikkialla Suomessa. 

Kuusakoski tarjoaa sähköverkkoyhtiöille helpon kokonaisratkaisun verkosta irrotettavien materiaalien noutamiseen, käsittelyyn ja kierrättämiseen. Sähköisen eService-palvelun kautta tilausten tekeminen ja seuranta ovat kättesi ulottuvilla 24/7 - myös mobiilisti.

Noutopalvelujen lisäksi kierrätämme tai toimitamme edelleen käsiteltäväksi kaiken mitä sähköverkostasi puretaan:

 • metallit 
 • alumiinikaapelit 
 • kuparipitoiset materiaalit 
 • muuntajat 
 • PCB-öljyä sisältävät laitteet ja koneet 
 • rakennussekajätteet 
 • energia- ja puujätteet 
 • CCA- ja kreosoottitolpat  
 • betonirakenteet 
 • saastuneet maa-ainekset 
 • asbestipitoiset jätteet 
 • SF6-kaasulaitteistot 
 • akkujätteet 
 • sähkö- ja elektroniikkajätteet 

 

Kaikkea toimintaamme ohjaa ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöstandardit.  

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä,  mitkä ovat sinun sähköverkkosi uudistamisprojektin kierrätystarpeet ja miten Kuusakoski voi olla avuksi. 

Lisätietoja: 

Ari Turunen, puh. 020 781 7342
Timo Saarelainen, puh. 020 781 7228