Kuusakoskelle OHSAS 18001-sertifikaatti

Bureau Veritas Finland myönsi Kuusakoskelle työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän OHSAS 18001 -sertifikaatin 24.1.2018. 

Kuusakosken Suomen toiminnoilla on jo etuudestaan ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.


Henkilöstömme osaaminen, työhyvinvointi sekä työmotivaatio ovat kannattavan liiketoimintamme perusta. Siksi myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on Kuusakoskelle tärkeää. Tammikuussa Sertifioitu OHSAS 18001 -turvallisuusjärjestelmämme luo pohjan systemaattiselle turvallisuusjohtamiselle, yhtenäisille toimintatavoille ja prosessien kehittämiselle.


OHSAS 18001:ä käytämme työkaluna vaarojen ja riskien tunnistamiseen ja hallintaan, tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyyn, onnettomuuksien ja tapaturmien minimointiin sekä työympäristön ja työmenetelmiemme kehittämiseen.

Täältä näet kaikki Kuusakoskelle myönnetyt sertifikaatit.