Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Miljö och arbetsmiljö

Vi sparar på naturresurser, sänker energiförbrukningen samt minskar mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan genom att återvinna och återanvända material. 

Effektiv insamling och bearbetning av återvinningsbara material, till högkvalitativ industriell råvara, har varit en del av vår verksamhetsidé från första början.

Våra globala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska förbrukningen av naturresurser som inte kan förnyas.
 • Minska energiförbrukningen vid tillverkningsprocesserna av metaller och andra material.
 • Öka återvinningen och återanvändningen av metaller och andra material samt effektivisera våra återvinningsprocesser.
 • Främja hållbar utveckling och vara en ansvarstagande del av samhället.

 

Våra lokala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska mängden avfall som produceras i företagets verksamheter genom att öka återvinnings- och återanvändningsgraden.
 • Minska energiförbrukningen i materialinsamlingen samt i våra egna processer.
 • Förebygga förorening av mark och vatten.
 • Förebygga bullerstörningar.

Certifiering

Kuusakoski Sveriges certifikat

 • Sverige ISO 14001 (SV/EN)
 • Sverige ISO 9001 (SV/EN)
 • Kuusakoskis Verksamhetspolicy (SV)
 • Kuusakoskis tillstånd för egen transport av farligt avfall och icke farligt avfall (SV)


 Kuusakoskis certifierade ledningsstrukturer:

 • Estland ISO 14001 (EN)
 • Ryssland ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (RU)

Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön

Vidareutveckling av säkerhet och välbefinnande är en viktig faktor vid Kuusakoski ‒ nu och i framtiden. Vi har kontinuerlig bevakning och ser till att våra målsättningar följs, för en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt strävar efter att förbättra arbetsförhållanden med förebyggande åtgärder.