Materjali- ja energiatõhusus

Materjali- ja energiatõhusus

Meie äritegevuse keskkonnamõju vähendamine

Meie keskkonnaalase jätkusuutlikkuse oluliseks osaks on üldise ülevaate omamine meie äritegevusest ja kogu väärtusteahela keskkonnamõjudest. Alates jäätmete vastuvõtmisest kuni nende lõppkõrvaldamiseni on jäätmete töötlemise eeltingimuseks keskkonnalubade olemasolu. Me vähendame oma tegutsemiskohtades äritegevusest tingitud heitmete hulka ning kasutame ehitustehnilisi lahendusi pinnase ja vee saastumise vältimiseks. Oma äritegevuses järgime ka rahvusvahelisi haldussüsteemi standardeid (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ning kohalikke ja materjalipõhiseid standardeid (Cenelec, e-Stewards, Cerub).

Meie sihiks on tõsta tootmise ja transpordi energiatõhusust ning seeläbi vähendada meie süsiniku jalajälge. Selle saavutamiseks peame suurendama taastuvate energiaallikate kasutamist ning rõhutama toodete ja tehnoloogiate ostmisel jätkusuutlikkuse aspekti. Meie töötajad täidavad selle ülesande lahendamisel olulist rolli ja me julgustame neid pakkuma välja uusi ideid äritegevuse veelgi energiatõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmisel.

Meie tagastusüksus on suutnud tagasi ringlusse võtta ühe rohkem toormaterjale ja ülejäävad materjalid kasutatakse ära ümbertöödeldud kütuse valmistamiseks. Jäätmed, mida ei saa uuesti kasutusele võtta, utiliseeritakse vastutustundlikult meie lõppkõrvaldusalal. Meie kasutuselevõtu määr on väga kõrge. Aasta lõikes suudame kas materjalide või energiaallikana kasutusele võtta 95% meile toodud materjalidest. 

Olulisemad arvud aastal 2021

103,232
tonni CO₂e - Süsiniku jalajälg
103,5
kg CO₂e materjali tonni kohta
96,8%
kasutuselevõtu määr

AS Kuusakoski on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige

keskonna logo.jpg

Tutvu AS Kuusakoski keskkonnapoliitikaga SIIN!

1.49 MILJONIT
tonni CO₂e heitmeid on välditud ringlussevõetud materjalide abil

Me töötame pidevalt välja uusi ja paremaid ringlussevõtuprotsesse

Väärtuslikku teavet ringlussevõtuprotsesside arendamiseks annab meie ainulaadne uurimiskeskus.
Meil on töös arvukalt erinevaid uurimis- ja arendusprojekte, sealhulgas projekte, mis keskenduvad materjali- ja protsessiteabe loomisele ja haldamisele erinevate ringlussevõtuprotsesside jaoks, äritegevuse arendusvõimalustele, uutele investeeringutele ja püsivale kvaliteedikindlusele. Lisaks teeme oma partnerite võrgustiku kaudu ulatuslikult koostööd ülikoolidega ja osaleme arvukates ühisprojektides.

Lugege lähemalt selle kohta, kuidas me oma keskkonnamõju vähendame:

  • Ringlussevõtuteenuste ettevõte Kuusakoski vähendab transpordiheitmeid gaasi kasutamisega: „Ringlussevõtuteenuste ettevõte Kuusakoski lähtub kütuste valikul ka keskkonnakaalutlustest. Lisaks diislikütusel töötavatele sõidukitele kasutab ettevõte ka gaasimootoriga sõidukeid.“

  • Tõhusam metallide kasutuselevõtt Kuusakoski tagastusüksuses: „Kuusakoski on välja töötanud oma ringlussevõtuprotsessi. Tipptasemel eraldamistehnoloogiate abil saame kätte puhtad ja kvaliteetsed toormaterjalid.“ 

  • Pilootprojekt liblikate päästmiseks Heinolas: „Müratõkked aitavad kaitsta liblikaid ja võidelda bioloogilise mitmekesisuse kadumisega.“

  • Kütuste analüüsimine Kuusakoski uurimiskeskuses: „Akrediteerimine lisab tulemustele veelgi usaldusväärsust.”

Olulisemad arvud aastal 2021:

767
Taaskasutatud materjalide töödeldud proovide arv
7340
Taaskasutatud materjalidele tehtud analüüside arv

Loe lähemalt uuenduste lehelt

MITTE LIHTSALT SÕNAD, VAID KONKREETSED TEGEVUSED

Vaata meie jätkusuutlikkuse videoid