Återbruk och datadestruktion

Hos oss på Kuusakoski ITAD får du en miljövänlig, säker och spårbar helhetslösning för att avveckla din uttjänta IT-utrustning. Vi prioriterar säkerhet högt och hjälper dig att uppfylla efterlevnaden av GDPR. Detta sker på ett ansvarsfullt sätt, utformat efter dina sekretessbehov och vilken typ av IT-utrustning som ska hanteras. Vår ambition är att hjälpa dig att bidra till ett mer hållbart samhälle där miljöpåverkan, minskad konsumtion, återbruk och återvinning är i fokus. 

  Medlemmar sedan 2022