Certifikat och policies

Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001 och miljöledningssystemet ISO14001.

Certifikat ISO9001 (pdf)

Certifikat ISO14001 (pdf)

 

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete ser vi över våra policies regelbundet. Här kan du läsa den senaste versionen av vår arbetsmiljöpolicy och kvalitets- och miljöpolicy. 

Arbetsmiljöpolicy (länk - svensk version)

Arbetsmiljöpolicy (länk - engelsk version)

Kvalitets- och miljöpolicy (länk - svensk version)

Kvalitets- och miljöpolicy (länk - engelsk version)