Proaktivt partnersskap med kunder

Vi ger stöd till våra kunders hållbara verksamhet

Vi är experter på återvinning och lösningar för cirkulär ekonomi. Vår vision är att bli den föredragna partnern inom återvinningstjänster och vid utvecklingen av en mer hållbar affärsverksamhet.

Vi bidrar aktivt till lagstiftningens utformning och påverkansarbetet i vår sektor, och därför kan vi förutse förändringar och bedöma deras inverkan på våra kunders verksamhet. Denna expertis erbjuds våra kunder: vi ger våra kunder stöd både ansikte mot ansikte och per telefon, och tillsammans löser vi praktiska återvinningsutmaningar. Vi håller våra kunder uppdaterade om sektorns framtida trender och innovationer, och tillsammans utvecklar vi lösningar för bättre och mer effektiv återvinning.

I enlighet med våra kunders behov tillhandahåller vi information och rapporterar öppet om frågor som nyttjandegraden för det material som levereras till återvinningskedjan, koldioxidutsläppen och de utsläpp som återvinningen har förhindrat.

4,4/5
År 2019 utvärderade våra kunder hur väl Kuusakoski har lyckats med miljömässig hållbarhet och etisk verksamhet (i Finland) och gav företaget ett betyg på 4,4 på en skala från 1 till 5.