metallid

metallid

Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Tööstuslike protsesside käigus eraldatud metallid ja muud materjalid müüakse tooraineks Soome ja mujale maailma. Tänu taaskasutatavale toorainele saab tööstus vähendada maakide kaevandamist ja nende rikastamist. Taaskasutatava metalli kasutamine toorainena säästab sõltuvalt tootest 60–95% energiat.

60-95%
energiat säästab taaskasutatava metalli kasutamine toorainena

Võtame vastu:

1

Romusõidukeid

2

Pliiakusid

3

Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid

4

Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid

5

Trükkplaate

Ei võta vastu:

1

Ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemed.

2

Elektrijuhtmed ja kaablid (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

3

Liiklusmärgid ja teeviidad, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luugid, raudteerööpad (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteetaristu ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

4

Terved balloonid.

Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660