Proaktiivne partnerlus klientidega

Toetame oma klientide jätkusuutlikku äritegevust

Oleme eksperdid ringlussevõtu ja ringmajanduslahenduste alal. Meie sihiks on saada eelistatud partneriks ringlussevõtuteenuste alal ja jätkusuutlikuma äritegevuse arendamisel. 

Me panustame aktiivselt õigusloomesse ja valdkonna huvide eest seismisesse, mistõttu suudame muutusi ette näha ja hinnata nende mõju oma klientide äritegevusele. Pakume neid eriteadmisi ka oma klientidele: toetame kliente nii silmast silma kui telefoni teel ning leiame koos lahendused tegelikele ringlussevõtuülesannetele. Hoiame oma kliente kursis valdkonna tulevikusuundumustega ja uuendustega ning töötame koos välja lahendused paremaks ja tõhusamaks ringlussevõtuks.

Vastavalt klientide vajadustele edastame neile teavet ja läbipaistvat aruandlust teemade kohta nagu ringlussevõtuahelasse toodud materjalide kasutussevõtumäär, CO2 heitmete kogus ja ringlussevõtuga välditud heitmete kogus.


Parem ringlussevõtt tänu koostööle klientidega

Teeme klientidega koostööd, et töötada välja protsesse, mis edendaksid nii nende ettevõtet kui ka selle jätkusuutlikkust.

  • Finnairi Airbus A319 võeti ringlusse Kuusakoskis: „Finnairi jaoks on oluline omada vastutustundlikku ringlussevõtupartnerit, kuna Finnair arvestab oma äritegevuse kõigis valdkondades jätkusuutlikkuse ja keskkonnaga seotud aspektidega.“

  • Kuusakoski tegi uuringu elektriautode laadimisjaama ringlussevõtumäära kohta: elektriautode laadimisjaama ringlussevõtumäära analüüs

 

4,4/5
Kliendi jätkusuutlikkuse hinnang*