Jätkusuutlik ringlussevõtt
Jätkusuutlik ringlussevõtt

Kuusakoski on töötanud puhtama homse nimel juba üle 100 aasta. Meie missiooniks on muuta jäätmematerjalid taas väärtuslikuks, töödeldes need uuteks, väärtusega toormaterjalideks. Tahame anda oma panuse kliimamuutuse mõjude leevendamisesse ja muude jätkusuutliku arenguga seotud väljakutsete lahendamisesse. Soovime olla osaks lahendusest ja aidata kliente nende teel jätkusuutlikuma äritegevuse suunas.

Meie 2023. aasta jätkusuutlikkuse aruanne

560 000
Kuusakoski tegevus hoidis 2023. aastal ära 1,39 miljonit tonni CO2-e. See kogus vastab ligikaudu 560 000 sõiduauto aastasele heitkogusele

Meie eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus meie enda tegevuses aastaks 2035* ja kogu meie väärtusahelas aastaks 2045**.

* 1. ja 2. skaala
** skaala 1,2,3

Skaala 1 = otsesed heitkogused meie tegevusest
Skaala 2 = kaudsed heitkogused ostetud energiast
Skaala 3 = muud kaudsed heitkogused, mis tulenevad meie tegevusest

Agenda 2030 ja ülemaailmne kokkulepe

Me oleme osa ÜRO säästva arengu algatusest "Agenda 2030", mis käsitleb ettevõtete vastutustundlikkust. Eelkõige anname aru oma edusammudest viie valitud eesmärgi saavutamisel:

8 - Tööhõive ja majanduskasv
9 - Tööstus, uuendus ja taristu
11 - Jätkusuutlikud linnad ja asumid
12 - Säästev tootmine ja tarbimine 
13 - Kliimamuutuse vastased meetmed

Samuti oleme pühendunud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümnele põhimõttele, mis käsitlevad inimõigusi, tööjõudu, keskkonda ja korruptsioonivastast võitlust.

Jätkusuutlikkuse eesmärgid

Osana eesmärkide seadmise protsessist oleme määratlenud kvantitatiivsed eesmärgid iga jätkusuutlikkuse teema jaoks. Neid kogu kontserni hõlmavaid eesmärke jälgitakse ja tulemused esitatakse igal aastal meie jätkusuutlikkuse aruandes.

Loe meie jätkusuutlikkuse programmist

2023. aasta aruanne

2022. aasta aruanne

2021. aasta aruanne

2020. aasta aruanne

Meie väärtused

Oleme pühendunud oma väärtustele, milleks on vastutus, usaldusväärsus, pidev täiustamine ja koostöö. Meie usaldusväärsus ja pikaajaline edu põhinevad eetilisel ja jätkusuutlikul tegevusel, mille põhiprintsiibid on dokumenteeritud meie tegevusjuhendis.

Kuusakoski käitumisjuhend

Sertifikaadid ja standardid

INVESTEERIMINE ROHELISEMASSE TULEVIKKU

2022. aastal käivitasime suure rohelise ülemineku investeerimisprogrammi. See investeerimisprogramm võimaldab meil lähiaastatel kasvada ja tagada meie konkurentsivõimelisust, sest nõudlus ringlussevõetud tooraine järele kasvab jätkuvalt.

Meie klientide jaoks tähendab see puhtamat toorainet ja jätkusuutlikumat väärtusahelat.

Loe meie rohelise investeerimisprogrammi kohta lähemalt

MITTE LIHTSALT SÕNAD, VAID KONKREETSED TEGEVUSED

Vaata meie jätkusuutlikkuse videoid