ohtlikud jäätmed

ohtlikud jäätmed

Akud ja patareid


Akud ja patareid on ohtlikud jäätmed, seepärast ei või neid mingil juhul panna olmeprügi hulka ega visata loodusesse. Sõidukite pliiakud tasuks viia kohe kogumiskohta, mitte hoida neid kodus oma ruumides. Väikestele akudele ja patareidele (kaamerad, mobiilid jms) on tasuta punased kogumiskastid ka paljudes kauplustes ja müügikohtades.

Ostame eraisikutelt kehtiva hinnakirja alusel ainult autode pliiakusid.

HINNAKIRJAD

13660
TASUTA lühinumber