31.5.2024

Anna Kuusakoski abiga romusõidukile uus elu ja võida tutikas Škoda!

Kasutuskõlbmatud ja dokumentideta romusõidukid tänavatel ning hoovides riivavad silma, võtavad asjatult ruumi ning hoiavad kinni kallist ressurssi, sest metalli ümberkäitlemine on kuni 90% keskkonnasõbralikum kui uue maagi kaevandamine. Anna oma romusõiduki detailidele uus elu!

Just nüüd, enne kavandatava sõidukimaksu kehtestamist tasub vanad kasutuskõlbmatud romud toimetada jäätmekäitlejateni, kes suunavad nende kasutuskõlblikud varuosad nagu peeglid, uksed ja tuled korduskasutusse ning saadavad ringlusse taaskasutatavad materjalid nagu metall, klaas, kumm ja plast.

Kindlasti ei tohi romusõidukit ise lammutada, sest see võib olla ohuks tervisele ja keskkonnale. Näiteks mahavoolanud mootoriõli seab ohtu pinna- ja põhjavee, loomad ja taimed ning sõidukis sisalduvad keemilised ained võivad kergesti süttida. Illegaalsed romusõidukite käitluskohad on aastate vältel tekitanud lisatööd päästjatele ning põhjustanud ohtlikke olukordi. Jäätmekäitlejatel on sõidukite lammutamiseks olemas keskkonnakaitseluba ning õige keskkond ja tarvikud. Näiteks on romusõidukite lammutamine on lubatud ainult vedelikukindlal kattel ning peab olema varustatud õlipüüdurite ja sademevee kogumisseadmetega. Käitluskoht peab olema ümbritsetud taraga ning turvatud valveseadmetega.

Romust vabanemisel tasub olla valvas, et sõiduki lammutajal on vastav luba. Illegaalne romusõiduki käitleja ei väljasta paraku ametlikku lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris, mis võib hiljem tekitada ebamugavad vastutusega seotud olukordi. Kuusakoskil on olemas ohtlike jäätmete käitluslitsents ning ettevõte ostab eraisikutelt romusõidukeid, mis sisaldavad nõutud osasid: mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit, starterit, terviklikku väljalaskesüsteemi koos katalüsaatoriga ja akut ning võivad sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid nagu bensiini, diislikütust või gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku, plahvatusohtlikke osasid.

NB! PANE TÄHELE, ET ROMUSÕIDUKI ÜLEANDMISEL ON VAJALIK ESITADA JÄRGNEVAD DOKUMENDID:
  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
  • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Kuusakoskil on veel üks hea uudis: 30. juunini 2024 on käimas autokampaania, kus iga toodud 100 kg vanametalli annab ühe hääle autoloosis, mille auhinnaks on uus Škoda Octavia HB Ambition PLUS erimudel. Ole osa jätkusuutlikust tulevikust ja anna oma panus, tuues ümbertöötlemisele kasutuna seisva vanametalli või romu, kusjuures romu hääled duubeldatakse.

Oleme koos rohelised!

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com