20.6.2024

Hoov puhtaks! Lase oma autoromu tasuta ära viia!

25. juunist kuni 24. juulini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames tuleb jäätmekäitleja sõidukile tasuta järele, olenemata sellest, kui halvas seisukorras see on. Selleks tuleb võtta ühendust Kuusakoski AS-iga, kontakt 13660 või Autolammutuste Liiduga, kontakt 57877233.

NB! Transpordiamet võtab taotlusi vastu kuni 14.07 ja Kuusakoski võtab sõidukite vedamiseks tellimusi vastu kuni 24.07.

Omanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk sageli lagunema, lammutatakse ise või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Romusõidukid on ohtlikud jäätmed ja need ei tohiks kindlasti jääda niisama hoovi peale või loodusesse aastateks lagunema. Sõiduki omaalgatuslik lammutamine ei ole lubatud, kuid juhul, kui inimene on seda teinud, saab sellise sõiduki ka kampaania raames üle anda. 

On aeg hoovides seisvad autoromud ära anda! Kui muidu peab omanik romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või organiseerima transpordi ja tasuma romusõiduki äraveo eest, siis kampaania raames tuleb jäätmekäitleja sõidukile tasuta järele, olenemata sellest, kui kaugel sõiduk asub või kui halvas seisukorras see on. Üle saab anda ka osaliselt lammutatud sõidukeid. Romusõidukeid veetakse ära ka Saaremaalt, Hiiumaalt ja Muhumaalt.

Kampaania raames saab tasuta ära anda ka pikalt seisnud osaliselt lammutatud sõiduki. Romukampaania raames äraveetavate romusõidukite eest raha ei maksta. Kampaania eesmärk on koguda kokku kõik pikalt seisnud sõidukid, mis enam kasutust ei leia ning vähendada seeläbi ohtu keskkonnale.

Kui seisev romu pole sinu oma, on võimalus seegi ära anda! Sellel aastal teeme koostööd ka Transpordiametiga. Transpordiamet aitab, kui on kaduma läinud sõiduki dokumendid või soovitakse leida sõiduki õige omanik, et saada luba romusõiduki äraveoks ja registrist kustutamiseks. Mõlemal juhul tuleb esitada Transpordiametile digitaalselt allkirjastatud taotlus. Transpordiamet palub auto omanikul vormistada volitus sõiduki üleandmiseks jäätmekäitlejale. Pärast volituse saamist tuleb äraveo tellimiseks pöörduda Eesti Autolammutuste Liit MTÜ või Kuusakoski AS poole, misjärel väljastab jäätmekäitleja lammutustõendi, mille alusel kustutatakse kadunud sõiduk registrist.

Sõiduki üleandmiseks on vaja võtta ühendust Kuusakoski või Autolammutuste Liiduga.

  • Autolammutuste Liidu kontakt 57877233, info@elv.ee
  • Kuusakoski AS kontakt 13660, firma@kuusakoski.com

Sõiduki üleandmiseks on vaja järgmiseid dokumente:

  • Kui äraveo tellijaks on sõiduki omanik, siis on vaja esitada jäätmekäitlejale kehtiv registreerimistunnistus. Kui selgub, et sõiduki dokumendid on kaduma läinud, tuleb võtta ühendust Transpordiametiga ning amet edastab vajalikud tõendid.
  • Kui romu äraveo tellija ei ole sõiduki omanik ja sõiduk on tuvastatav (olemas registreerimisnumber või VIN-kood), siis tuleb täita taotlus avaneb uues vahekaardis ning esitada see koos fotodega sõidukist Transpordiametile. Seejärel saab amet võtta ühendust sõiduki omanikuga ning kui omanik annab loa äraveoks, saab seda teha. Kui omanik siiski nõus ei ole, siis äravedu teha ei saa.

Loe kampaania kohta Kliimaministeeriumi lehelt

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com