6.5.2020

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin jälleen apurahoja

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Säätiön alaisuuteen kuuluvasta Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 25 500 euroa 13 hankkeelle. 

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti uhanalaiset kalat ja linnut saivat tukea.

Katso apurahan saaneet