VASTUULLISUUS-
OHJELMA

VASTUULLISUUS-
OHJELMA

Toteutus on avain tuloksiin.
Tervetuloa yhteiselle vastuullisuusmatkalle!

Vuonna 2022 käynnistetty vastuullisuusohjelmamme on konsernin laajuinen viitekehys vastuullisen toiminnan suunnitteluun, koordinoimiseen, viestintään ja ohjaamiseen. 

Olennaisuusarvioinnin pohjalta olemme tunnistaneet ohjelmalle neljä pääteemaa. 

VAHVA SITOUTUMINEN
kunnianhimoisten tavoitteiden kautta

Vastuullisuusteemamme

1
Proaktiivinen kumppanuus asiakkaiden kanssa

Tuemme asiakkaidemme vastuullisuustyötä tuotteillamme ja toiminnallamme. Teemme yhdessä koko arvoketjusta kestävämmän. Keskeistä on mahdollistaa tuotteiden “eco-design”, eli koko elinkaaren optimointi asiakkaillemme. Etsimme proaktiivisesti tapoja syventää yhteistyötä ja kumppanuutta asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää

2
Toimintamme materiaali- ja energiatehokkuus

Pienennämme tuotantomme energiankulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Teema keskittyy oman toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen,
energiatehokkuuden parantamiseen sekä polttoaineen kulutuksen ja päästöjen hallintaan. Kierrätystoiminnassa keskitytään maksimoimaan hyödynnetyn ja kierrätetyn jätteen osuus sekä kehittämään jatkuvasti uusia ja parempia kierrätysprosesseja yrityksen sisäisen tutkimus- ja kehitystyön avulla.

Lue lisää

3
Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus

Pidämme huolta omasta ja alihankkijoidemme henkilöstöstä. Tuemme henkilöstön osallistumista yrityksen aktiiviseen kehittämiseen sekä edistämme työyhteisön yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. 

Lue lisää

4
Vastuullisen liiketoiminnan jatkuva parantaminen

Olemme vakaa ja luotettava liikekumppani. Meillä on läpinäkyvät liiketoimintakäytännöt, ja vuoropuhelu sidosryhmien välillä on avointa. Varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden yhdessä urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa.

Lue lisää