Tavoitteena koko elinkaaren optimointi

Tuotteiden tai materiaalien koko elinkaari on otettava huomioon, kun puhutaan resurssien tehokkaasta käytöstä, vastuullisesta tuotannosta ja kulutuksesta. Kierrätys, kierrätettävyys ja kierrätyksen huomioiva tuotesuunnittelu – ”Eco Design” – ovat ratkaisevan tärkeitä elinkaaritarkastelussa.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat ylivoimaisesti parhaat ratkaisut ekotehokkuuden saavuttamiseksi.

Materiaalit tehokkaasti kiertoon

Pyrimme maksimoimaan elinkaarensa päähän tulleiden tuotteiden ja materiaalien päätymisen kierrätykseen. Käytännön esimerkkejä tästä ovat tuottajavastuusopimukset, kierrätyskampanjat sekä keräyksen tehostaminen ja helpoksi tekeminen. Opastamme asiakkaitamme lajittelemaan jätemateriaalit oikein ja siellä missä ne syntyvät. Kattavan palveluverkostomme ansiosta olemme lähellä asiakkaitamme, eikä materiaalia tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja prosessoitavaksi.

Kierrätyksen tehokkuus ja materiaalin laatu

Vihreä siirtymä ja kiertotalous perustuvat materiaalien tehokkaaseen kierrätykseen elinkaaren päättyessä. Kierrätysaste määrittää lopullisen materiaalin ja tuotteen elinkaaren kokonaistehokkuuden. Tämä on tärkeää erityisesti metallien osalta, jotka voidaan käyttöiän päätyttyä kierrättää useita kertoja laadun heikkenemättä.

KUUSAKOSKI ON JOHTAVA METALLIEN
KIERRÄTTÄJÄ

Jalostuskapasiteettimme mahdollistaa jätevirroista peräisin olevien metallien erittäin tehokkaan kierrätyksen takaisin raaka-aineiksi.

• Rejektilaitoksen ja kehittyneen fraktiointiprosessin myötä metallien kierrätysasteemme on 94 %, mikä on selvästi alan keskiarvon yläpuolella.
• Lisäinvestointiemme ja kehitystyömme tavoitteena on nostaa metallien kierrätysaste kohti 97 %:n tasoa.
• Olemme kehittäneet myös ei-rautametallien (NFR) jatkojalostusprosessiamme siten, että pystymme kaksinkertaistamaan
puhtaiden metallien osuuden ja pienentämään epäpuhtauksia.

Elinkaaren maksimointi

Kun tuotteistamme kierrätysmateriaaleja, maksimoimme niiden käytettävyyden.
Kiertotalouden hyöty on sitä suurempi mitä enemmän neitseellisiä ja uusiutumattomia raaka-aineita voidaan korvata kierrätysmateriaaleilla. Esimerkiksi tuottamalla puhtaampia alumiinijakeita mahdollistamme asiakkaillemme aiempaa korkeamman kierrätysmateriaalien käyttöasteen. Näin pyrimme maksimoimaan materiaalin koko elinkaaren tehokkuuden.

METALLIT OVAT IKUISESTI KIERRÄTETTÄVIÄ – KIERRÄTYSTEHOKKUUS ON RATKAISEVAA

• Metallit ovat alkuaineita tai seoksia, ja niitä voi teoriassa kierrättää ikuisesti.
• Metallien kierrätyshyödyt ovat merkittäviä, sillä niiden tuotanto primääriraaka-aineista on raskas prosessi ja se kuormittaa ympäristöä.
• Metallien kierrätys uudelleen sulattamalla ja prosessoimalla on huomattavasti kevyempi prosessi. Esimerkiksi terästä voidaan kierrättää lähes päästöttömästi sähkön avulla.
• Kierrätysprosessissa saavutettava laatu ja puhtaus korostuvat.

Kierrättämiemme tuotteiden ja raaka-aineiden uusi elinkaari alkaa

Kierrätyksen hyödyt toteutuvat, kun tuotannossa neitseelliset materiaalit korvataan kierrätysraakaaineilla. Näin säästetään luonnonvaroja, vältetään hiilidioksidipäästöjä, parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään toimitusketjun vastuullisuutta. Kierrättämämme raaka-aineet mahdollistivat asiakkaillemme 1,36 miljoonan hiilidioksiditonnin päästösäästöt. 

TUOTTEILLAMME ON PIENI HIILIJALANJÄLKI JA SUURI KÄDENJÄLKI

Tuotevastuu on Kuusakoskelle tärkeää. Haluamme paitsi edistää omia päästövähennystavoitteitamme, myös varmistaa toimittamiemme materiaalien ja palveluiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan parhaan mahdollisen hyödyn omien tuotteidensa elinkaaren aikana.

Vuoden 2022 aikana keräsimme ensimmäisen kerran elinkaaritiedot kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti kaikista päätuotteistamme, kierrätetyistä metalliraaka-aineista (alumiini, kupari, teräs, sinkki ja ruostumaton teräs), metalliseoksista ja elektroniikasta.


Meille on tärkeää tarjota näitä luotettavia tuotekohtaisia hiilijalanjälkitietoja asiakkaillemme. Jalanjäljet perustuvat ulkoisesti varmennettuihin tietoihin, ja ne kattavat koko arvoketjun vaikutukset, suorat ja epäsuorat päästöt, mukaan lukien scope 1,2 ja 3. Lisäksi olemme kehittäneet palveluprosesseja
sekä kierrätys- ja hyödyntämiskonsepteja vastataksemme paremmin palveluasiakkaidemme kestävän kehityksen tiedontarpeisiin. Vuoden aikana laadimmekin useita hiilijalanjälki- ja kädenjälkiraportteja palveluasiakkaillemme.

Visiomme toteutuminen – olla asiakkaidemme valittu kumppani – vaatii meitä olemaan alan edelläkävijä. Ensimmäisen askeleen ottaminen ja näiden elinkaariselvitysten kehittäminen on erinomainen esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Elinkaaritiedot paitsi auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, myös lisäävät yleistä tietoisuutta ekologisen suunnittelun, kiertotalouden ja elinkaaren optimoinnin mahdollisuuksista.

Tuemme asiakkaidemme vastuullisuustyötä

Tuotamme tietoa ja raportoimme läpinäkyvästi, asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Välitämme asiakkaalle esimerkiksi kierrätysketjuun toimitettujen materiaalien hyödyntämisasteen, CO2-päästöt tai kierrätyksessä vältettyjen päästöjen määrän.  

Olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa yhteistyössä alan ensimmäisen standardoidun todistuksen käytetyistä materiaalikäsittelyn palveluista ja C02-päästösäästöistä. Voit hyödyntää todistusta helposti omassa C02-taseessasi.  

Kaikki saavutettavat hyödyt saadaan numeroiksi.    

Asiakasreferenssit

Tutustu asiakasreferensseihimme!

Lue, miten asiakkaamme ovat saaneet lisäarvoa vastuulliseen toimintaansa hyödyntämällä palveluratkaisujamme.

Tutustu asiakasreferensseihimme