23.11.2021

Kuusakoski merkittävä toimija muovikomposiittijätteen kierrätyksessä

Muovikomposiitin kierrätys on koko yhteiskunnan haaste. Muoviteollisuus ry on tarttunut haasteeseen ja koonnut yhteen laajan joukon toimijoita. "KiMuRa"-hankkeen keskiössä on luoda kustannustehokas muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikka varmistamaan, että jäte saadaan tehokkaasti hyödyntämispisteeseen. Kuusakoski suunnittelee ja toteuttaa kertyneen jätteen murskauksen ja seulonnan.

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testaava KiMuRa -hanke käynnistyi tammikuussa 2021. KiMuRa-projekti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementin valmistuksessa. Projekti on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Ensimmäiset erät on jo saatu läpi hyödyntämisprosessissa.

Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi niille löytyy jatkuvasti uusia käyttökohteita siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja muut osat, vety- ja biokaasusäiliöt, tuulivoimaloiden lavat ja aurinkopaneelien tukirakenteet.

Suomessa muoviteollisuuden yritykset valmistavat erilaisia komposiittituotteita, ja ala haluaa taata tuotteille myös elinkaaren jälkeisen hyötykäytön. Muoviteollisuus ry, ympäristöministeriö, joukko muovialan yrityksiä ja hyödyntäjiä kehittävät komposiittijätteelle keräyslogistiikkaa ja hyödyntämistä sementin tuotannossa KiMuRa-projektissa. Myös muita materiaalikierrätysmenetelmiä voidaan jatkossa liittää keräysjärjestelmään niiden kehityttyä kaupalliselle tasolle.

KUUSAKOSKI HOITAA JÄTTEEN VARASTOINNIN, MURSKAUKSEN JA SEULONNAN

Projektin alkuvaiheessa yritykset jatkavat omien jätteiden lajittelutapojensa kehittämistä. Komposiittijätteet pitää kerätä muista erilleen niin, ettei mukana ole asiaankuulumattomia jakeita, jotka vaikeuttaisivat jätteen hyötykäyttöä.

Yrityksiltä jäte kuljetetaan Kuusakosken keräyspisteisiin ja varastoidaan siten, ettei jätteen laatu kärsi esimerkiksi likaantumisen tai kastumisen vuoksi. Kuusakoski suunnittelee ja toteuttaa kertyneen jätteen murskauksen ja seulonnan.

Mielenkiintoinen esimerkki komposiittijätteestä on tuulimyllyjen siivet (kuvassa). Niitä on nyt kierrätetty menestyksekkäästi. ”Olemme tehneet useita tuulimyllyn siipien käsittely -ja murskauskokeita, jotka ovat sujuneet mallikkaasti ja materiaalit on saatu hyötykäyttöön. Tästä on hyvä jatkaa”, kertoo Anu Söderena, Kuusakosken materiaalipäällikkö.

"Yrityksille jätteiden hyödyntäminen on vastuullisuusteko"

Murskatun jätteen hyötykäyttää Finnsementti Oy sementin valmistuksessa. Komposiitti hyödynnetään rinnakkaisprosessoinnissa, jossa komposiitin kuidut hyödynnetään sementin raaka-aineena ja sen muovi, kuten polyesteri tai epoksi, energiana. Sementin valmistus on energiaintensiivinen prosessi, jossa komposiittien rakenneosana käytettävät muovit korvaavat fossiilista polttoainetta. Näin päästään vähentämään prosessin CO2-päästöjä merkittävästi. 

Ensimmäiset sata tonnia komposiittijätettä on jo onnistuneesti ajettu hyödyntämisketjun läpi (muoviteollisuuden yritykset -> Kuusakoski -> Finnsementti). Kokemuksista rohkaistuneena mennään eteenpäin.

Nyt mukaan halutaan etenkin lujitemuovialan yrityksiä, joilta jäte yhä ohjautuu pääasiassa sekajätteenä polttoon tai kaatopaikalle. Tällä teollisuusvirralla luotaisiin pohjaa laajentaa myös lujitemuovituotteisiin ja saada niistäkin lujitteiden ja täyteaineiden osuudet kiertoon. Mukaan halutaan mahdollisimman kattava edustus yrityksiä.

”Komposiittijätteen mahdollisimman tehokas kierrättäminen on myös yhteiskunnan edun mukaista. Yrityksille jätteiden hyödyntäminen on vastuullisuusteko. Onnistuneista kokeiluista ja hankkeista tulee usein vakiintuneita, yrityksiä palvelevia käytäntöjä”, sanoo Muoviteollisuus ry:n asiantuntija Pirjo Pietikäinen.

Lue lisää Muoviteollisuus Ry:n tiedotteesta.

Jos yritykselläsi on muovikomposiittijätettä, jonka haluaisit kierrättää, ota yhteyttä: materiaalipäällikkö Anu Söderena, anu.soderena@kuusakoski.com, +358 40 709 3092.

kierrätys kierrätysliiketoiminta kiertotalous kimura kimura -hanke kierrätyshanke projekti muovikomposiitti komposiittijäte komposiitti muovi muovikomposiittijätteen kierrätys tuulimylly muoviteollisuus murskaus seulonta lajittelu raaka-aine sementti hyötykäyttö hyödyntäminen vastuullisuus co2-päästöt