31.10.2022

Kuusakosken uusi kuparikeskus pystyy kierrättämään koko Suomen kaapelit

Heinolaan valmistuu ensi vuonna yli 7 M€:n alumiini- ja kuparipitoisten materiaalien kierrätyslaitos. Tämä on osa yhtiön monivuotista vihreää investointiohjelmaa, joka tähtää kapasiteetin kasvattamiseen, parempaan materiaalisaantoon ja puhtaampiin lopputuotteisiin eli kierrätysraaka-aineisiin.

Kuparikeskus pystyy tehokkaasti erottamaan toisistaan esimerkiksi kaapeleissa olevan alumiinin ja kuparin ennen kuin alumiini jatkaa sulatukseen. Laitoksessa on tarkoitus käsitellä kaapelit, lauhduttimet, muuntajat sekä muut kuparipitoiset jakeet valtakunnallisesti. Tähän asti Kuusakoskella on ollut vastaavaa toimintaa vain Ruotsin Skelleftehamnissa.

”Uusi kuparikeskus on Suomessa ainutlaatuinen. Pystymme sen avulla palvelemaan asiakkaitamme paikallisemmin, mikä on paitsi ympäristölle kestävämpää myös taloudellisesti kannattavampaa – niin meille kuin asiakkaillemme”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

MONIVAIHEINEN PROSESSOINTI TAKAA PUHTAAT KIERRÄTYSRAAKA-AINEET KUPARIVALIMOILLE JA ALUMIINISULATOILLE

Laitos koostuu esimurskaus- ja erottelulinjoista. Esimurskauslinjalla materiaali murskataan ja erotellaan magneettierottimien ja tuuliseulan avulla. Tuuliseulalla saadaan esimerkiksi muuntajakuparista paperi pois. Osa materiaalista on jo esimurskauslinjan läpikäytyään valmista lopputuotetta.

Erottelulinjalla materiaali granuloidaan pieniksi partikkeleiksi erottelun mahdollistamiseksi. Esimerkiksi kappaleiden painon perusteella kaapeleista ja lauhduttimista saadaan eroteltua alumiini, kupari ja muovi omiksi tuotteikseen.

Kuparia syntyy viikon aikana noin 40 tonnia

”Tuottamalla puhtaampia kupari-, ja alumiinijakeita mahdollistamme asiakkaillemme aiempaa korkeamman kierrätysmateriaalin käyttöasteen. Samalla hyötyy koko yhteiskunta. Kuusakosken tuotteiden aikaansaamat päästösäästöt, eli hiilikädenjälki, on yli kymmenkertainen verrattuna aiheutettuihin päästöihin eli hiilijalanjälkeen”, muistuttaa Mikko Kuusilehto.

VIIKOSSA KUPARIA JOPA 500 SÄHKÖAUTOA VARTEN 

Laitoksen käsittelykapasiteetilla, joka on noin 2,5 tonnia tunnissa, esimerkiksi kuparia syntyy viikon aikana noin 40 tonnia. Tämä vastaa noin 500 sähköautossa käytettävää kuparimäärää.

TÄYDESSÄ TOIMINTAVALMIUDESSA MAALISKUUSSA 2023

Rakenteilla oleva kuparikeskus integroituu Kuusakosken kierrätystehtaaseen Heinolassa. Kiinteistön muutostyöt sekä infran rakentaminen aloitettiin keväällä. Täydessä toimintavalmiudessa kuparikeskuksen odotetaan olevan maaliskuussa 2023.

MONIVUOTINEN VIHREÄ INVESTOINTIOHJELMA

Kuparikeskus on osa yhtiön monivuotista vihreää investointiohjelmaa, jonka kokonaisarvoa ei ole julkistettu. Tänä vuonna käynnistyneet uusinvestoinnit ovat yhteensä arvoltaan 25 miljoonaa. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö keskittyy Heinolan, Pohjois-Euroopan suurimman integroidun kierrätystehtaan kilpailukyvyn parantamiseen.

Lue lisää investointiohjelmasta täältä: https://news.cision.com/fi/kuusakoski-oy/r/uusi-investointiohjelma-vahvistaa-kuusakosken-asemaa-vihrean-siirtyman-edellakavijana-kierratysalall,c3640603

Lisätietoja: Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Tuomas Haikka puh. 040 7494 218, tuomas.haikka@kuusakoski.com