18.5.2022

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin jälleen apurahoja

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin jälleen apurahoja. Tänä vuonna avustusta myönnettiin 29 000 euroa kuudelle hankkeelle.

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Tänä vuonna apurahan saivat:

DVM Sajjad Vakili Shahrbabak, puolivuotoinen työskentelyapuraha väitöstutkimukseen, jolla selvitetään hormonihäiritsijöiden ja ympäristömuutoksen vaikutuksia telkän haudontakäyttäytymiseen, 12 500 euroa.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Helsinki, Ympäristötietoisuuden lisääminen perusopetuksessa – linnut ympäristömuutosten viestintuojina -hankkeeseen, 3000 euroa.

FL Sulo Häkkinen ja työryhmä, Hämeenlinna, Sääksi -tietokirjaan, 2500 euroa.

Toimittaja ja tietokirjailija Markku Lappalainen, Helsinki, suomalaisen lepakkotieteen ja lepakkoharrastuksen historiaa käsittelevään tietokirjaan, 3000 euroa.

Tietokirjailija ja dokumentaristi Mia Takula, Ihminen hukassa -tietokirjaan ekokriisistä ja sen ratkaisuehdotuksista, 3000 euroa.

FM Riikka Vainio ja työryhmä, Turku, tutkimukseen, jolla selvitetään ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja alkuperää Suomen rannikolla pesivissä haahkapopulaatioissa, 5000 euroa.

Rafael Kuusakosken muistorahasto toimii tänä vuonna 60-vuotisjuhlaansa viettävän Suomen Luonnonsuojelun Säätiön alaisuudessa. Säätiö jakoi juhlavuotenaan apurahoja 25 hankkeelle yhteensä 84 300 euroa. Jaettu summa on runsaan neljänneksen (28%) suurempi kuin edellisenä vuonna. Katso kaikki apurahan saaneet säätiön sivuilta.