22.9.2022

Uusi investointiohjelma vahvistaa Kuusakosken asemaa vihreän siirtymän edelläkävijänä kierrätysalalla

Kuusakoski on käynnistänyt monivuotisen investointiohjelman, joka luo edellytykset yhtiön kilpailukyvylle ja kasvulle tulevina vuosina. 

Kuusakoski on kierrätysalan toimijana vihreän siirtymän etujoukoissa. Kierrätys on kestävän talouskasvun mahdollistaja ja ratkaisu globaaliin ilmastokriisiin sekä resurssi- ja energianiukkuuteen. Tämä luo merkittävää kysynnän kasvua kierrätysmateriaaleille.

”Investointiohjelmamme luo edellytykset Kuusakosken kilpailukyvylle ja kasvulle tulevina vuosina. Sen avulla vastaamme asiakkaidemme kysynnän kasvuun kotimarkkinoillamme. Ohjelma tähtää kapasiteetin kasvattamiseen, parempaan materiaalisaantoon ja puhtaampiin lopputuotteisiin eli kierrätysraaka-aineisiin”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

Tuottamalla puhtaampia teräs-, kupari-, ja alumiinijakeita Kuusakoski mahdollistaa asiakkailleen aiempaa korkeamman kierrätysmateriaalin käyttöasteen

Kuusakosken prosessointikyky mahdollistaa jo nyt erittäin tehokkaan metallien palautuksen jätevirroista takaisin raaka-aineeksi. Esimerkiksi uniikin integroidun rejektilaitoksen ja kehittyneen fraktiointiprosessin myötä metallien palautusprosentti on maailmanluokkaa.

”Kierrätettävät materiaalit muuttuvat kompleksisimmiksi ja epäpuhtaammiksi – eli kierrättäjän näkökulmasta köyhemmiksi ja vaikeammin jalostettaviksi. Samaan aikaan asiakkaamme tarvitsevat yhä puhtaampia kierrätysraaka-aineita mahdollistaakseen kestävämmän tuotannon sekä korkeamman kierrätyssisällön.”

KIERTOTALOUDEN PIONEERI LUOTTAA ORGAANISEEN KASVUUN

Tänä vuonna käynnistyneet uusinvestoinnit ovat yhteensä arvoltaan 25 miljoonaa. Ensimmäisessä vaiheessa Kuusakoski keskittyy Heinolan, Pohjois-Euroopan suurimman integroidun kierrätystehtaan, kilpailukyvyn parantamiseen.

Rakenteilla olevat investoinnit keskittyvät monimetallien erottelukyvyn nostamiseen. Kuusakoski rakentaa Heinolaan uuden integroidun käsittelylaitoksen alumiini- ja kuparipitoisille materiaaleille. Lisäksi yhtiö kasvattaa metallien esikäsittelykapasiteettiaan ja nostaa erottelukykyä muun muassa pieniin jakeisiin erikoistuneen seuraavan sukupolven erottelulaitoksen avulla. Tavoitteena on merkittävästi kasvattaa puhtaiden lopputuotteiden määrää.

KAIKEN YTIMESSÄ ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA 

Kiertotalouden hyöty on sitä suurempi, mitä enemmän neitseellisiä ja uusiutumattomia raaka-aineita voidaan korvata kierrätysmateriaaleilla. Esimerkiksi tuottamalla puhtaampia teräs-, kupari-, ja alumiinijakeita Kuusakoski mahdollistaa asiakkailleen aiempaa korkeamman kierrätysmateriaalin käyttöasteen. Samalla hyötyy koko yhteiskunta. Kuusakosken tuotteiden aikaansaamat päästösäästöt, eli hiilikädenjälki, on yli kymmenkertainen verrattuna aiheutettuihin päästöihin eli hiilijalanjälkeen.

”Tänä päivänä kaikki keskustelut asiakkaidemme kanssa liittyvät tavalla tai toisella mahdollisuuksiin rakentaa kestävämpi arvoketju kierrätysraaka-aineiden avulla. Investointiohjelmamme myötä pystymme tarjoamaan loppuasiakkaillemme entistä tehokkaampia ratkaisuja vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen tuotantoon.”

Lisätietoja: Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Tuomas Haikka puh. 040 7494 218