14.2.2023

Kuusakoski rakentaa Suomen ensimmäisen muovikomposiitin kierrätyslaitoksen Hyvinkäälle

Kierrätysalan pioneeri Kuusakoski investoi uuden muovikomposiitin kierrätyslaitoksen rakentamiseen Hyvinkäälle. Investoinnin kokonaisarvo ylittää 4M€.

Uusi muovikomposiitin kierrätyslaitos murskaa muovikomposiitit turvallisesti ja tehokkaasti. Investointi sisältää olemassa olevan rakennuksen peruskorjauksen ja uuden linjaston rakentamisen, ja sen kokonaisarvo nousee yli 4 miljoonan euron. Rahoituksesta 35 % tulee Business Finlandilta osana RRF-rahoitusta (Recovery and Resilience Facility).

”Investointimme tuo Saksassa pilotoidun kierrätysmenetelmän Suomeen. Tarjoamme sen myötä parhaan teollisen mittakaavan kierrätysprosessin komposiiteille paikallisesti”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

”Muovikomposiitin kierrätysratkaisulle on kysyntää, kun tuulivoimalat saapuvat elinkaarensa päähän. Muovikomposiittia syntyy myös teollisuuden sivuvirroista sekä kierrätettäväksi päätyvistä kulkuneuvoista, kuten lentokoneista, veneistä ja enenevässä määrin myös autoista.”

Komposiitti hyödynnetään sementin valmistuksessa

Muovikomposiittimurskaa käytetään sementtiprosessin raaka-aineena Finnsementillä. Kyseessä on niin sanottu rinnakkaisprosessointi, jossa komposiittimateriaalit hyödynnetään sataprosenttisesti. Lisäksi sementin valmistus on energiaintensiivinen prosessi, ja komposiitin hyödyntäminen säästää merkittävästi CO2-päästöjä.

”On hyvä huomata, että muovikomposiittimurskaa ei esimerkiksi kaadeta betonin sekaan – tällaistakin yksinkertaistusta joskus näkee. Muovikomposiitit käytetään klinkkerin valmistuksessa, joka on sementinvalmistuksen ainesosa. Sementtiin, josta betoni puolestaan valmistetaan, ei jää mitään kuitujäämiä, sillä ne sulavat prosessissa”, muistuttaa Mikko Kuusilehto.

Laitoksen suunnitellaan olevan täydessä toiminnassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Noin puolet materiaalista on kuituja, jotka hyödynnetään materiaalina klinkkerin valmistuksessa, jossa ne korvaavat kalkkikiveä. Toinen puoli – komposiittien rakenneosana käytettävät muovit (matriisipolymeerit, usein hartsia) – hyödynnetään energiana, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Koko prosessi on täysin tuhkaton.

Kaksi teollista murskainta varmistaa tehokkuuden

Palkitun KiMuRa-projektin pilotoima ratkaisu tehostuu uuden laitoksen myötä, kun murskausteho paranee merkittävästi. Laitoksen suunnitellaan olevan täydessä toiminnassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Laitoksen linjasto koostuu kahdesta murskaimesta, suljetuista kuljettimista, magneetista ja pölynhallintajärjestelmästä. Jälkimmäinen on erityisen tärkeä, sillä komposiitin prosessoinnissa muodostuu merkittävä määrä hienojakoista, terveydelle haitallista pölyä.

Osa vihreää investointiohjelmaa

Komposiitin kierrätyslaitos on osa Kuusakosken aiemmin julkaisemaa vihreää investointiohjelmaa. Lue lisää investointiohjelmasta täältä: https://news.cision.com/fi/kuusakoski-recycling/r/uusi-investointiohjelma-vahvistaa-kuusakosken-asemaa-vihrean-siirtyman-edellakavijana-kierratysalall,c3640603

Lisätiedot ja kuvat

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Tuomas Haikka puh. 040 7494 218, tuomas.haikka@kuusakoski.com.

Kuvia median vapaaseen käyttöön – mainitsethan lähteeksi Kuusakoski Oy: https://kuusakoski.frontify.com/share/eKU113bGchjcoDhSNJso