10.5.2024

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin apurahoja

Vuonna 2000 perustetusta Rafael Kuusakosken muistorahastosta ohjataan tukea erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin. Tänä vuonna muistorahastosta jaettiin 48 300 euroa yhteensä seitsemälle hankkeelle.

Tänä vuonna apurahan saivat:

Kuuden kuukauden työskentelyapurahat väitöskirjatutkimuksiin:

  • M.Sc Francesca Malcangi, Hämeenlinna, väitöstutkimukseen ”Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)
  • FM Betty Marjamäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Effects of climate change on moth abundance and biomass and their effect on passerine breeding success: a study on life-history traits and timing of life cycle phases of sub-arctic species”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)*

Muut työskentelyapurahat väitöstutkimuksiin:

  • FM Hennariikka Mäenpää, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Soiden karhukaisten runsaus ja yhteisörakenne sekä ojituksen ja ennallistamisen vaikutukset niihin”, 6 600 euroa
  • FM Aleksi Nirhamo, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Pystylahopuun jäkälät: lahopuun iän rooli ja haasteet luonnonhoidolle”, 6 600 euroa
  • DVM Sajjad Vakili Shahrbabaki, Turku, väitöstutkimukseen ”Incubation behaviour of long-lived seabirds under human-induced ecological stressors: From disturbance to anthropogenic endocrine disrupting chemicals”, 6 600 euroa

Muut apurahat:

  • LuK Anniina Aaltonen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Kosteikkojen hoitotoimenpiteiden vaikutukset linnuston monimuotoisuuteen”, 1500 euroa
  • FM Jukka Hintikka ja FM William Velmala, Helsinki, Luotokirvinen Itämeren muuttuvassa ympäristössä -seurantatutkimukseen, 1 000 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahasto toimii Suomen Luonnonsuojelun Säätiön alaisuudessa. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 33 hankkeelle yhteensä 95 280 euroa. Jaettu summa on säätiön koko historian toiseksi suurin ja runsaan kuudenneksen (17 prosenttia) suurempi kuin edellisenä vuonna. Katso kaikki apurahan saaneet säätiön sivulta.