Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus

Pidämme huolta omasta ja alihankkijoidemme henkilöstöstä

Henkilöstön hyvinvointi on Kuusakoskelle kunnia-asia. Edistämme työnhyvinvointia yhteistyössä työterveyshuollon sekä muiden kumppaneidemme kanssa. Seuraamme säännöllisesti, miten henkilöstö voi, ja keskitymme ennakoiviin, työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Osaava ja toisten osaamista arvostava henkilöstö on Kuusakosken menestyksen varmistaja nyt ja tulevaisuudessa. Oppimista tukeva ilmapiiri ja henkilökohtaista kehittymistä tukeva koulutus ovat tässä avainasemassa. Tavoitteenamme on pitää työyhteisömme mahdollisimman monimuotoisena ja varmistaa monipuolinen osaaminen.

Kehitämme työturvallisuutta ennakoivilla toimenpiteillä ja seuraamme Työterveys ja -turvallisuus -politiikkamme tavoitteita säännöllisesti. Päämääränämme on poistaa työtapaturmat kokonaan.

Pitkäjänteinen työmme henkilöstön ja alihankkijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi on näkynyt muun muassa vähentyneinä tapaturmina ja sairauspoissaoloina, korkeana työtyytyväisyytenä sekä pitkinä työurina.

Avainlukunostot ovat vuoden 2023 lukuja.

5,1 %
sairauspoissaoloprosentti
13,4
tapaturmataajuus
> 2 700
turvallisuuteen liittyvää havaintoa
4,1
Henkilöstökyselyn kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,1 asteikolla 1-5
Turvallisuusvisio: Nolla tapaturmaa 

Kuusakoski on jäsen Nolla tapaturmaa -foorumissa ja sitoutunut työssään turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokituksemme on Taso III – Suuntana maailman kärki (vuosi 2022).

 

Nolla tapaturmaa logo.jpg

Tuemme henkilöstön osallistumista aktiiviseen yhtiön kehittämiseen

Kannustamme koko henkilöstöämme aktiiviseen työympäristön havainnointiin ja kehitysideoiden esittämiseen. Käytössämme on ideatyökalu, jonka avulla voimme tehdä kehitys-, turvallisuus- ja energiansäästöideoita. Palkitsemme ideoista ja tiedotamme ideoiden määrästä sekä palkkioista säännöllisesti.

Kuusakosken henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toiminnan ja vastuullisuuden kehittämiseen myös Kuusakosken Välittäjätiimissä. 

201
tehtyä ideaa v. 2022 (Suomi ja Ruotsi)

Ei kevyitä sanoja vaan painavia tekoja

Tutustu vastuullisuusvideoomme työturvallisuudesta