Proaktiivinen kumppanuus asiakkaiden kanssa

Tuemme asiakkaidemme vastuullisuustyötä

Kuusakoski tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden. Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä.

Osallistumme aktiivisesti toimialan lainvalmistelu- ja edunvalvontatyöhön ja pystymme siten ennakoimaan muutoksia ja arvioimaan niiden vaikutuksia myös asiakkaidemme toimintaan. Tätä osaamista tarjoamme aktiivisesti asiakkaidemme käyttöön – neuvomme asiakkaitamme niin puhelimitse kuin paikan päällä ja ratkomme yhdessä kierrätykseen liittyviä tilanteita ja käytännön haasteita. Pidämme asiakkaat myös ajan tasalla toimialan tulevaisuuden trendeistä ja innovaatioista ja suunnittelemme siten yhdessä yhä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä.

Tuotamme tietoa ja raportoimme läpinäkyvästi asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti esimerkiksi kierrätysketjuun toimitettujen materiaalien hyödyntämisasteen, CO2-päästöt tai kierrätyksessä vältettyjen päästöjen määrän.

Kehitämme yhdessä prosesseja, jotka palvelevat asiakkaidemme liiketoimintaa ja vastuullisuutta.

Tutustu asiakastarinoihimme

 

4,4/5
Vuonna 2019 asiakkaamme arvioivat Kuusakosken onnistumisen ympäristövastuullisuudessa ja eettisyydessä (Suomi) arvosanalla 4,4, asteikolla 1-5.