KUUSAKOSKEN VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

JOHDANTO

Kunnioitamme Kuusakoskella (Kuusakoski Oy, y-tunnus 1589236-3) (Kuusakoski) yksityisyyttäsi.

Tältä sivulta löydät tietoja siitä, kuinka käsittelemme rekisterinpitäjänä henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivuillamme osoitteessa Kuusakoski.com, tai muilla alla kohdassa Kuusakosken verkkosivut luetelluilla meidän tai konserniyhtiöidemme verkkosivuilla. Huomaathan, että tämä sivu koskee verkkosivuillamme vierailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyä, kuten evästeisiin ja muihin seurantateknologioihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä; jos annat meille verkkosivuillamme (esimerkiksi täyttämällä lomakkeen) tietoja yhteydenpitoa varten, sinua käsitellään Kuusakosken (potentiaalisena) asiakkaana, joiden henkilötietojen käsittelystä saat lisätietoa täältä.

Muusta sidosryhmiemme henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja täältä (kumppaniyritykset), ja muiden Kuusakoski-konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja täältä.

Evästeiden käytöstä löydät lisätietoa myös klikkaamalla sivujemme vasemmassa alakulmassa olevaa evästeasetukset-kuvaketta, johon viittaamme jatkossa sanalla Evästehallintapaneeli.

Löydät tietoja vaikutusmahdollisuuksistasi alta kohdasta Tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja niiden käytöstä.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa ja tiedotamme rekisteröityjä kaikista olennaisista muutoksista.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 26.10.2021

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Kuusakoski tunnistaa kaikkien verkkosivujensa kävijöiden IP-osoitteen. Lisäksi keräämme sivumme kävijöistä eväisteillä ja vastaavilla muilla seurantatekniikoilla tietoja, jotka saattavat olla yhdistettävissä tiettyyn henkilöön, kuten:

 • selaintyyppi / -versio;

 • käytetty käyttöjärjestelmä (web browser);

 • viite-URL (edellinen verkkosivu);

 • palvelinpyynnön kellonaika;

 • verkkosivutapahtumat, selaustiedot, klikatut linkit;

 • lomakkeisiin kirjoitetut tiedot;

 • IP-osoite;

 • mukautusasetukset, kuten kielivalinnat;

 • yksilöivä (eväste)tunniste.

Oletuksena emme käytä evästeitä verkkosivustolla vierailevien henkilöiden tunnistamiseen. Jos olet antanut henkilötietojasi meille verkkosivuillamme esimerkiksi kirjautumisen yhteydessä, voimme suostumuksellasi yhdistää yksilöivän evästetunnisteen tietoihisi. Sivuillamme käytettäviä evästeitä on kuvattu alla kohdassa Evästeet ja vastaavat muut teknologiat.

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla käsittelemme henkilötietoja

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla käsittelemme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja seuraavilla perusteilla:

 • Suostumuksesi perusteella (kun olet antanut suostumuksen). Tällöin kyse on evästeistä ja vastaavasta muusta teknologiasta, jota käytetään esimerkiksi sivustolla esiintyvän sisällön räätälöintiin, chat-bottien toimintaan, analytiikkatarkoituksiin ja mainonnan kohdentamiseen. Sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

 • Oikeutetun edun perusteella (kun oikeutettu etu on käsillä). Oikeutettu etu on käsittelyperusteena esimerkiksi käsitellessämme tietoa IP-osoitteestasi sivuston tietoturvan varmistamiseksi sekä selvitettäessä väärinkäytöksiä.

 • Lain mukaan voimme tallentaa niin kutsuttuja välttämättömiä evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivun toiminnan kannalta. Välttämättömät evästeet edellyttävät IP-osoitteesi käsittelyä.

Huomaathan, että käytämme evästeitä ja vastaavia muita tekniikoita vain, jos se on välttämätöntä sivustojemme toiminnan kannalta, tai jos olemme saaneet siihen suostumuksesi.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kuin se on tarpeen kyseisten tietojen käyttötarkoitusta varten. Verkkosivuilla vierailuun liittyvien henkilötietojen osalta tavanomainen säilytysaika on IP-osoitteiden osalta kuusi (6) kuukautta. Evästeiden säilytysaikoihin pääset tutustumaan Evästehallintapaneelissa, jossa voit myös peruuttaa suostumuksesi. Huomaathan kuitenkin, että jos annat meille verkkosivuillamme (esimerkiksi chat-botin kautta tai täyttämällä lomakkeen) tietoja yhteydenpitoa varten, voimme yhdistää verkkosivuilla keräämiämme tietoja antamiisi tietoihin, jolloin kyseistä tiedoista tulee asiakastietoja.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö, meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin tai sopimukseen perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää.
Jos peruutat antamasi suostumuksen, poistamme tietosi. Voit muutenkin pyytää tietojesi poistoa, johon suostumme aina, ellei meillä ole erityistä perustetta tietojen säilyttämiselle.

Kun henkilötietojasi ei enää tarvita, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

Evästeet ja vastaavat muut teknologiat

Evästeet ja vastaavat muut teknologiat

Evästeet (englanniksi cookies) ovat verkkosivuilla vierailevan henkilön päätelaitteelle (tietokone, puhelin, tabletti tms.) tallennettavia pieniä tiedostoja, joiden avulla kerätään tietoa verkkokäyttäytymisestä.

Kuusakosken sivustoilla käytetään evästeitä tiettyjen palveluiden tarjoamiseen (esim. chat-botit), tilastointiin, markkinointiin, maakohtaisen sisällön tarjoamiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Saat tietoa Kuusakosken sivustolla kulloinkin käytössä olevista evästeistä ja niiden keräämistä tiedoista, käyttötarkoituksista ja säilytyskäytännöistä sivustolla esillä olevasta Evästehallintapaneelista, jonka kautta voit myös hallinnoida käytössä olevia evästeitä ja suostumustasi evästeisiin.

Kuinka suojaamme henkilötietoja?

Kuinka suojaamme henkilötietoja?

Tietokannat, joihin henkilötietojasi tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Huolehdimme siitä, että ainoastaan niillä Kuusakosken työtekijöillä ja Kuusakosken lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Mistä saamme henkilötietoja?

Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme tietoja vieraillessasi verkkosivuillamme muun muassa kolmansien osapuolten eväste- ja vastaavien teknologiapalveluiden avulla.

Kumppanit ja kolmannet osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi

Kumppanit ja kolmannet osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi

Voimme siirtää tietojasi kolmansille osapuolille, kuten palveluntarjoajille, mikäli se on tarpeen henkilötietojesi käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun siirrämme henkilötietoja taholle, joka käsittelee tietoja puolestamme (eli henkilötietojen käsittelijälle), olemme varmistuneet sopimuksellisin ja muin järjestelyin siitä, että henkilötietoja käsitellään vain antamiemme kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Lisäksi varmistamme sen, että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin. Lisätietoa edellä mainituista palveluntarjoajista löydät Evästehallintapaneelista.

Henkilötietojasi voidaan oikeutetun edun perusteella käsitellä myös muissa Kuusakoski-konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Mikäli Kuusakoski myy henkilötietoihin liittyvän liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voi Kuusakoski luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Edellä mainitut palveluntarjoajat voivat käsitellä evästeiden keräämiä tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Kuusakoski toimii maailmanlaajuisesti yhtenä organisaationa, ja Kuusakoski-konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä on tarpeen mukaan pääsy henkilötietoihisi ETA:n ulkopuolelta, kuten Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Tällaisissa tilanteissa olemme huolehtineet siitä, että nämä tahot sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyssä riittävää tietosuojan tasoa

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen kohdemaan tietosuojan tason riittävyydestä; tai

 • varmistamalla, että tietojen siirrot perustuvat EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiin asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.

Lisätietoja tietojen rajat ylittävistä siirroista sekä niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista on saatavilla Kuusakosken asiakaspalvelusta (yhteystiedot tämän sivun lopussa).

Kuusakosken verkkosivut

Kuusakosken verkkosivut

Näillä sivuilla esitetyt henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet soveltuvat seuraaviin verkkosivuihin: www.kuusakoski.com.

Sosiaaliset laajennukset

Sosiaaliset laajennukset

Kuusakosken verkkosivuilla on linkkejä ja sosiaalisen median liitännäisiä (AddThis-lisäosa), jotka vievät sinut kolmansien osapuolten verkkosivuille, kuten Facebookiin ja Twitteriin. Näihin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Kuusakoski ota vastuuta niiden sisällöstä. Lisätietoja palveluiden tietosuojakäytännöistä löydät niiden omilta sivuilta.
AddThis-lisäosa toimii kohdistamisevästeiden avulla, joista löydät lisätietoja Evästehallintapaneelista.

Tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja niiden käytöstä

Tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja niiden käytöstä

EU:n tietosuoja-asetus takaa sinulle oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Kuusakoskeen niiltä osin kuin Kuusakoski toimii rekisterinpitäjänä kyseisille tiedoille:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Kuusakoski henkilötietojasi, sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja tarkastaa ne.

 • Oikeus oikaista tiedot: Sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, ja Kuusakoskella on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta tai olet peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön).

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin Kuusakoski käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Tällaisissa tilanteissa Kuusakoskella on velvollisuus noudattaa vaatimustasi, ellei käsillä ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 • Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseesi, on sinulla oikeus milloin tahansa peruuttaa käsittelyä koskeva suostumuksesi.

Voit peruuttaa suostumuksesi Evästehallintapaneelissa. Voit osoittaa muita oikeuksiasi koskevan pyynnön Kuusakosken asiakaspalvelulle (yhteystiedot alla).

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Norokatu 5, 15170 Lahti
0800 30880
asiakaspalvelu@kuusakoski.com

Kuusakoski ryhtyy toimenpiteisiin pyyntösi perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa tiedot toimenpiteistään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Kuusakosken suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Muissa Kuusakosken toimintamaissa toimivaltaisia viranomaisia ovat:

 • Ruotsi: Integritetsskyddsmyndigheten, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta imy.se.

 • Viro: Andmekaitse Inspektsioon, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta aki.ee.

 • Iso-Britannia: Information Comissioner’s Office, jonka verkkosivut löytyvät osoitteesta ico.org.uk.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 26.10.2021