Metalljäätmete arve koostamise info

Metalljäätmete arve koostamise info

METALLIJÄÄTMETE ARVELE MÄRGITAVAD KÄIBEMAKSU VIITED

§ 41 prim 1. Kinnisasja ja metallijäätmete käibemaksuga maksustamise erikord

(1) Kui maksukohustuslane võõrandab teisele maksukohustuslasele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaupa, tasub kauba soetaja võõrandajale kauba käibemaksuta müügihinna. Kauba soetaja arvestab tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana võõrandaja asemel./ Rakendatav käibemaksumäär 22 %. /

(2) 2. Metallijäätmed jäätmeseaduse § 104 tähenduses

  • Nimetatud tehingute kohta tuleb väljastada eraldi arve, millel peab olema märge „pöördmaksustamine.“
  • Käive deklareeritakse müüja poolt KMD real 9.
  • Pliiakude puhul vormistada arve koos käibemaksuga.

NÄIDE:

Netosumma: 100,00

KM 22%: 22,00 *Pöördmaksustamine* /KMS § 41 prim 1 lg 1; lg 5/

Kuulub tasumisele: 100,00 

Vaata lähemalt: käibemaksuseadus § 41 prim 1
Lisainfo meie raamatupidamise telefonil 6 258 631