Pidevad jätkusuutlike ärivõtete ja tarneahela täiustused

Oleme stabiilne ja usaldusväärne äripartner

Avatud suhtluse loomine ja säilitamine sidusrühmadega on traditsioonilise pereettevõtte jätkusuutlikkuse alus.

Finantsvastutuse keskmes on eetiline ja nõuetele vastav tegevus ning jätkusuutlikud tarneahelad. Arendame pidevalt oma tegevust, et saaksime ka tulevikus oma vastutust kanda.

Finantsvastutuse säilitamisega võimaldame oma sidusrühmadele väärtuse loomist. Kuusakoski avaldab positiivset mõju ühiskonnale tervikuna, kuid eelkõige edendab piirkondlikku majandusarengut, olles vastutustundlik tööandja ja äripartner, kes loob väärtust kohapeal.

Säästev tarneahela juhtimine

Nii meie kui ka meie klientide jaoks on kogu väärtusahela jätkusuutlikkus võtmetähtsusega meie ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel.

Tegevusjuhend on osa meie tarnijatele esitatavatest nõuetest ja heakskiitmise protsessist. 2022. aastal ajakohastasime oma hankepõhimõtteid, et lisada nõuded meie tegevusjuhendi järgimiseks, ning teavitasime sellest oma tarnijaid.

Kuusakoski käitumisjuhend