Jätkusuutlikkuse programm

Jätkusuutlikkuse programm

2022. aastal alustasime oma uue jätkusuutlikkuse programmi rakendamist. See programm on kogu kontserni hõlmav raamistik meie jätkusuutliku tegevuse planeerimiseks, koordineerimiseks, kommunikatsiooniks ja juhtimiseks.

Tuginedes olulisuse analüüsile, oleme programmi jaoks kindlaks määranud neli põhiteemat.

TUGEV PÜHENDUMINE
läbi ambitsioonikate eesmärkide

Meie jätkusuutlikkuse programmi põhiteemad

1
Proaktiivne partnerlus klientidega

Toetame oma toodete ja tegevusega oma klientide jätkusuutlikku tööd. Koos muudame kogu väärtusahela jätkusuutlikumaks. Seejuures on võtmetähtsusega toodete ökodisaini ja kogu elutsükli optimeerimise võimaldamine meie klientidele. Otsime aktiivselt võimalusi, kuidas tugevdada koostööd ja partnerlust oma klientidega.

Loe täpsemalt

2
Materjali- ja energiatõhusus

Vähendame oma tootmise ja ringlussevõtu energiatarbimist ja heitkoguseid. See teema keskendub meie enda tegevuse keskkonnamõju vähendamisele, energiatõhususe parandamisele ning kütusekulu ja heitkoguste vähendamisele. Ringlussevõtutegevuses keskendutakse taaskasutatavate ja ringlussevõetavate jäätmete osakaalu maksimeerimisele ning uute ja paremate ringlussevõtuprotsesside pidevale arendamisele ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kaudu.

Loe lähemalt

3
Tööohutus ja töötajate heaolu

Hoolitseme oma töötajate ja töövõtjate heaolu ja ohutuse eest. Toetame töötajate osalemist ettevõtte aktiivses arengus ning edendame võrdõiguslikkust ja mitmekesisust töökollektiivis.

Loe lähemalt

4
Pidevad jätkusuutlike ärivõtete ja tarneahela täiustused

Oleme stabiilne ja usaldusväärne äripartner. Meil on läbipaistvad äritavad ja avatud suhtlus sidusrühmadega. Tagame jätkusuutliku tarneahela vastutustundlike töövõtjate ja tarnijate kaudu.

Loe lähemalt