Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Vaata ka kampaania "NUTIJAHT 2021" kohtaAS Kuusakoski
on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Lisaks metallile võtab Kuusakoski vastu ka rehve, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning akusid ja teisi ohtlikke jäätmeid. AS Kuusakoski hoiab töös 11 teeninduspunkti üle Eesti.

Leia endale lähim osakond 

Eraisikud

Klõpsa sinisel ribal "ERAISIKUD" kõrvalolevale noolele , et avada rippmenüü ning lugeda lähemalt järgnevatel teemadel:

 

Taaskasutus on tõhus viis vähendada tekkivate jäätmete hulka ning suunata materjalid uuele ringile just sinna, kus neid saab kõige paremini ära kasutada. Kuusakoski mitmekülgsed teenused teevad taaskasutamise lihtsaks ning selle saab kerge vaevaga muuta osaks kodusest argipäevast.
Võtame vastu suurt osa kodumajapidamistes kogutavatest materjalidest. Seega ei maksa taaskasutamine lisaks enda väikese vaeva suurt midagi.

 

Eraisikutelt ootame järgmist liiki tooteid:

 • Romusõidukid ja rehvid
 • Ohtlikud jäätmed (akud)
 • Kodumajapidamistes tekkivad metallijäätmed
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed

Rohkem infot leiate vasakult menüüst klikkides pildi kohal sinisel noolel.

 

Eraisikutele pakume järgmisi teenuseid:

 • Tasuline konteinerite rent.
 • Tasuline tõstukauto teenus.
 • TASUTA järelkäru rent vanametalli äraveoks.

Teenuste kohta leiate lisainfot SIIT.

 

Kodumajapidamistes tekkivad ülejäänud ohtlikud jäätmed, mida meie vastu ei võta, saate viia jäätmejaamadesse. Vastava teenuste hinnakirjad leiate piirkonniti SIIT.

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 Hinnakirjad leiate siit

Kas soovite meie taaskasutuslahendustest rohkem teada? Edastage meile oma kontaktandmed ja päring ning me võtame teiega ühendust. 

Metallid

Metalle saab üha uuesti kasutada, neil pole „parim enne” kuupäeva. Taaskasutuseks kõlbavad nii hernepurgid, uuest plekk-katusest üle jäänud ribad kui ka vanavanemate juurest leitud roostes hobuserauad. Metalli liik ei oma tähtsust - võtame vastu nii rauda, vaske, alumiiniumi kui ka väärismetalle ja sulameid.Kuusakoski teeninduspunkti saab üle anda kõiksugu koduseid metalljäätmeid nagu plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, mopeedid, jalgrattad, mänguasjad, kuivatusrestid, tühjad aerosoolipudelid, aiavõrgud, okastraat, potid ja muud metallist majapidamistarbed, metallnõud ja -purgid, tühjad õlinõud ja muud metallist valmistatud tooted nende suurusele ja vanusele vaatamata.

Ohutuse tagamiseks ja jäätmeseadusest tulenevalt ei võta AS Kuusakoski vastu järgmiseid esemeid:

1. Ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemed.

2. Elektrijuhtmed ja kaablid (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

3. Liiklusmärgid ja teeviidad, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luugid, raudteerööpad (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteetaristu ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

4. Terved balloonid.

 

Vanametalli kogumiseks on võimalik tellida KONTEINER, äraveoks saab tellida TÕSTUKAUTO või rentida TASUTA JÄRELKÄRU. Lisainfot leiate SIIT.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 

hinnakirjad leiate SIIT

Rehvid

AS Kuusakoski on MTÜ Rehviringlus ametlik koostööpartner rehvide kogumisel ja taaskasutusse suunamisel. Eestis kogutakse ligikaudu 8000 tonni rehve aastas ja nende taaskasutusmäär läheneb 95 protsendile. Mujal Euroopas on see keskmiselt 60 protsenti.

Juriidilisest isikust jäätmekäitlejad, autolammutajad ja MTÜ Eesti Rehviliit liikmed EI SAA AS-s Kuusakoski rehve tasuta üle anda.

 Õigustatud isikud rehvide tasuta üleandmiseks on:

 • MTÜ Rehviringlus nimekirjas olevad ettevõtted
 • Eraisikud, kes toovad vanarehve mõistlikus* koguses
 • Omavalitsused ja riigiasutused (vajalik eelnevalt kontakteeruda ja kokku leppida MTÜ Rehviringlusega)

 

*Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus) ühe isiku kohta.

 

Vanarehvidevastuvõtu hinnakiri neile ettevõtetele ja eraisikutele, kes pole õigustatud MTÜ Rehviringluse nimel tasuta rehve üle andma:

REH1 160€/t      Sõiduautorehv (jäätmekood 16 01 03 01)

REH2 160€/t     Veoautorehv (jäätmekood 16 01 03 03)

REHe 240€/t    Traktor, täisrehv jm (jäätmekood 16 01 03 04)

REHm 160€/t     Muud vanarehvid (jäätmekood 16 01 03 02)

Hindadele lisandub käibemaks 20%. Rehvide üleandmise eest toimub tasumine vaid sularahas.

Suurte rehvikoguste puhul palume enne üleandmist konsulteerida MTÜ-ga Rehviringlus (e-mail: logistik@rehviringlus.ee; telefon: 5887 2351)!

NB! Vanad rehvid saab tasuta viia ka mis tahes rehve müüvasse firmasse, kust need toimetatakse edasi taaskasutusse.

Probleemide ja küsimuste korral rehvide vastuvõtul palume pöörduda keskkonnainspektsiooni (e-mail: valve@kki.ee; telefon: 696 2236) või keskkonnaministeeriumi (e-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee; telefon: 626 2802) poole.

 

Tasulise teenusena võetakse AS-s Kuusakoski vanarehve vastu kõikidelt klientidelt. Meie teeninduspunktide asukohad leiate SIIT. 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 

Hinnakirjad leiate SIIT

 

Vanade sõidukite ja romudest vabanemisel tuleb arvestada järgnevaga:

 • Ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav romusõiduki käitluskoht saab esitada elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.
 • Sõiduki võib tuua lammutamisele vaid omanik või volitatud esindaja.
 • Volikiri peab olema esitatud korrektsel ja puhtal paberil, minimaalne blanketi mõõt 14,8x21cm. Vaata ja lae alla volikirja näidis SIIT.
 • Vastuvõtupunktis kontrollitakse üle sõiduki dokumendid, registreerimisandmed ja tunnused ning auto üleandja isik.

 

Ostame eraisikutelt kehtiva hinnakirja alusel romusõidukeid, mis sisaldavad mootorit, käigukasti, sildu, starterit, generaatorit ja akut. Võib sisaldada ohtlikke vedelikke või osasid (nagu bensiini ja/või gaasiseade, diiselkütus, piduri- ja sidurivedelik, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, rehvid). Sõidukis võivad olla ka istmed, armatuur, polstrid, klaasid.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Sõiduki saate tuua lähimasse Kuusakoski vastuvõtupunkti, mille asukohad ja kontaktid leiate SIIT. 

Äravedu on võimalik tellida numbril 13660, mis juhul võite olla kindel, et teie sõidukile saab osaks keskkonnasõbralik taaskasutus.

 

Hinnakirjad leiate SIIT

  

Akud ja patareid

Akud ja patareid on ohtlikud jäätmed, seepärast ei või neid mingil juhul panna olmeprügi hulka ega visata loodusesse. Sõidukite pliiakud tasuks viia kohe kogumiskohta, mitte hoida neid kodus oma ruumides. Väikestele akudele ja patareidele (kaamerad, mobiilid jms) on tasuta punased kogumiskastid ka paljudes kauplustes ja müügikohtades. Suuremate koguste puhul on võimalik AA, AAA, C, D, nööp-patareid jt tavakasutuses olevad patareid tuua Kuusakoskisse, kus käitlusteenuse maksumus on 600.-€/tonn.


Ostame eraisikutelt kehtiva hinnakirja alusel:

 • Autoakud

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

Hinnakirjad leiate SIIT

Elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus

Eraisikud võivad tuua Kuusakoski teeninduspunktidesse erinevaid elektrivoolul töötavaid suuri ja väikeseid kodumasinaid ja -seadmeid (v.a. külmkapid, kineskoop televiisorid ja kinsekoop monitorid). Käitlemise teel saadakse neist taaskasutamiseks metalli, plasti ja klaasi. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ka ohtlikeks jäätmeteks liigitatavaid aineid, mistõttu nende viimine taaskasutuspunkti on väga tähtis.

 
Eraisikutelt võtame vastu:

 • Pesumasinad
 • Pesukuivatid
 • Nõudepesumasinad
 • Toiduvalmistamise masinad
 • Elektripraeahjud
 • Vanad arvutid, tahvelarvutid ja mobiiltelefonid

 

Vastu EI võeta:

 • Külmkapid
 • Kineskoop televiisorid ja kineskoop monitorid

  

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

Hinnakirjad leiate SIIT

Lihtne ja kulutõhus sorteerimine

Eraisikutele pakume järgmisi teenuseid: 

 

 • Tasuline konteinerite rent. Lisateavet ja täpsema pakkumise saate tasuta teenindustelefonil 13660.

 

 • Tasuline tõstukauto teenus. Hinnakirja leiate SIIT.

 

 • TASUTA järelkäru rent vanametalli äraveoks järgmistel tingimustel:

          - järelkäru rendime rangelt ainult vanametalli veoks

            AS Kuusakoski platsile;

         - tasuta kasutusaeg kuni 2,5 tundi; 

         - ületunni lisatasu 6,40 €;

         - järelkärule võib laadida kuni 500 kg vanametalli;

         - tingimuste rikkumisel trahv 50.-€!  

 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

 Hinnakirjad leiate siit

 

Tere tulemast Kuusakoski VIP klientide hulka!

Kuusakoski VIP olla on väga kasulik, sest oma staatusele vääriliselt saavad VIP-d alati hinnaboonust kõikidelt metalliliikidelt! Mida rohkem vanametalli meile kalendriaasta jooksul tood, seda suurem on Sinu hinnaboonus jooksval aastal ja sama tase kehtib ka järgneval aastal.

 • VIP* - kalendriaasta jooksul toodud vanametalli kogus on rohkem kui üks, aga vähem kui viis tonni.
 • VIP** - kalendriaasta jooksul toodud vanametalli kogus on rohkem kui viis, aga vähem kui kakskümmend tonni.
 • VIP*** - kalendriaasta jooksul toodud vanametalli kogus on rohkem kui kakskümmend tonni.

 

VIP-iks saamine on väga lihtne:

 1. Registreeri ennast lähimas AS Kuusakoski osakonnas. Registreerimiseks vajad vaid enda isikuttõendavat dokumenti ning VIP staatuse vormistamine on Sulle tasuta.
 2. Sinu VIP staatus hakkab koheselt kehtima ning kehtib kõikides AS Kuusakoski esindustes üle Eesti.
 3. Seejärel too vanametall meile ja koheselt rakendub vastava taseme hinnaboonus.

 

Vaata kehtivaid hinnakirju

Liitu Kuusakoski uudiskirjaga

 

Ärikliendid

Taaskasutuse läbi saame aidata vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid. Võrdselt oluline on nii üksikisiku kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured. Kuusakoski taaskasutusprotsesside kaudu töödeldakse tarbetu materjal uueks vajalikuks tooraineks. Lõpptulemuseks on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud erinevad metallid, kiud ja energia.


Jäätmete vastuvõtt ja käitlusteenus äriklientidele:

 • Sõidukid, romud, vanad tootmismasinad
 • Ohtlikud jäätmed (akud)
 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid
 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed (sh andmeturve)
 • Rehvid

Rohkem infot leiate vasakult menüüst klikkides pildi kohal sinisel noolel.

 

Meie üleriigiline teenindus hõlmab lammutusteenuseid, materjalide kogumist ja vastavaid konteinereid, materjalide käitlemist ja taaskasutamist ning logistikateenuseid.

Teenused äriklientidele:

 • Professionaalne lammutus
 • Demonteerimisteenus
 • Logistikateenused
 • Kaalumisteenus (20.-€ tühi- ja täiskaal, sh käibemaks)
 • Kompleksteenus erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel. Lisainfot leiate SIIT.

 

Koostöös meiega saate aidata luua lisaväärtust nii keskkkonnale kui ka sotsiaalsesplaanis üldisemalt. Nii väheneb  ohtlike jäätmete sattumise tõenäosus olmeprügisse, misläbi soodustame inimkonna vajaduste rahuldamist ilma tulevastele põlvkondadele kahju tekitamata. Lisaks on tegemist eesmärgipärase panusega ühiskonna huvide täideviimiseks.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

Kas soovite meie taaskasutuslahendustest rohkem teada? Edastage meile oma kontaktandmed ja päring ning me võtame teiega ühendust.  

Metallide taaskasutus

Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Tööstuslike protsesside käigus eraldatud metallid ja muud materjalid müüakse tooraineks Soome ja mujale maailma. Tänu taaskasutatavale toorainele saab tööstus vähendada maakide kaevandamist ja nende rikastamist. Taaskasutatava metalli kasutamine toorainena säästab sõltuvalt tootest 60–95% energiat.

Võtame vastu:

 • Romusõidukeid
 • Akusid
 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid
 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid
 • Trükkplaate

 

Tulenevalt jäätmeseadusest me ei võta vastu:

1. Ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemed.

2. Elektrijuhtmed ja kaablid (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

3. Liiklusmärgid ja teeviidad, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luugid, raudteerööpad (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteetaristu ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

4. Terved balloonid.


Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

Vanade sõidukite ja romudest vabanemisel tuleb arvestada järgnevaga:

Ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav romusõiduki käitluskoht saab esitada elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

 • Sõiduki võib tuua lammutamisele vaid omanik või volitatud esindaja.
 • Volikiri peab olema esitatud korrektsel ja puhtal paberil, minimaalne blanketi mõõt 14,8x21cm.  
 • Vastuvõtupunktis kontrollitakse üle sõiduki dokumendid, registreerimisandmed ja tunnused ning auto üleandja isik.

 

Ostame kehtiva hinnakirja alusel romusõidukeid, mis sisaldavad mootorit, käigukasti, sildu, starterit, generaatorit ja akut. Võib sisaldada ohtlikke vedelikke või osasid (nagu bensiini ja/või gaasiseade, diiselkütus, piduri- ja sidurivedelik, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, rehvid). Sõidukis võivad olla ka istmed, armatuur, polstrid, klaasid.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

Sõiduki saate tuua lähimasse Kuusakoski vastuvõtupunkti, mille asukohad ja kontaktid leiate SIIT.

Äravedu on võimalik tellida numbril 13660, mis juhul võite olla kindel, et teie sõidukile saab osaks keskkonnasõbralik taaskasutus. 

Rehvid

AS Kuusakoski on MTÜ Rehviringlus ametlik koostööpartner rehvide kogumisel ja taaskasutusse suunamisel. Eestis kogutakse ligikaudu 8000 tonni rehve aastas ja nende taaskasutusmäär läheneb 95 protsendile. Mujal Euroopas on see keskmiselt 60 protsenti.

Juriidilisest isikust jäätmekäitlejad, autolammutajad ja MTÜ Eesti Rehviliit liikmed EI SAA AS-s Kuusakoski rehve tasuta üle anda.

 Õigustatud isikud rehvide tasuta üleandmiseks on:

 • MTÜ Rehviringlus nimekirjas olevad ettevõtted
 • Eraisikud, kes toovad vanarehve mõistlikus* koguses
 • Omavalitsused ja riigiasutused (vajalik eelnevalt kontakteeruda ja kokku leppida MTÜ Rehviringlusega)

*Eraisikud saavad vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 rehvi aasta jooksul (rehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus).

 

Vanarehvidevastuvõtu hinnakiri neile ettevõtetele ja eraisikutele, kes pole õigustatud MTÜ Rehviringluse nimel tasuta rehve üle andma:

REH1 160€/t (kuni 20tk = 1€/tk)  Sõiduautorehv (jäätmekood 16 01 03 01)

REH2 160€/t (kuni 10tk = 7€/tk)  Veoautorehv (jäätmekood 16 01 03 03)

REHe 240€/t    Traktor, täisrehv jm (jäätmekood 16 01 03 04)

REHm 160€/t     Muud vanarehvid (jäätmekood 16 01 03 02)

 Hindadele lisandub käibemaks 20%

 

Rehve võetakse juriidilistelt isikutelt hinnakirja alusel vastu vaid juhul, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

 • Ettevõte tasub kohapeal
 • Ettevõte esitab kehtiva (juhatuse liikme allkirjaga) ja korrektselt vormistatud garantiikirja ENNE rehvide loovutamist

 

Suurte rehvikoguste puhul palume enne üleandmist konsulteerida MTÜ-ga Rehviringlus (e-mail: logistik@rehviringlus.ee, tel 5887 2351).

NB! Vanad rehvid saab tasuta viia ka mis tahes rehve müüvasse firmasse, kust need toimetatakse edasi taaskasutusse.

Probleemide ja küsimuste korral rehvide vastuvõtul palume pöörduda keskkonnainspektsiooni (e-mail: valve@kki.ee; telefon: 696 2236) või keskkonnaministeeriumi (e-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee; telefon: 626 2802) poole.

Tasulise teenusena võetakse AS-s Kuusakoski vanarehve vastu kõikidelt klientidelt. Meie teeninduspunktide asukohad leiate SIIT. 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus


Kui lepite elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse kokku Kuusakoskiga, võib teie ettevõte olla kindel, et seadmeid käideldakse vajalikul moel!


Võtame vastu:

 • külmaseadmed (kaupluste külmletid, konditsioneerid, tööstuslikud külmkapid jms), v.a tavalised külmkapid
 • telerid, arvutid, klaviatuurid ja hiired
 • raadiod, muusikakeskused, DVD- ja videoseadmed
 • elektripliidid, ahjud
 • tolmuimejad, pesumasinad
 • kohvimasinad ja veekeedukannud
 • föönid, koolutajad, habemeajamismasinad
 • telefonid
 • kütteseadmed
 • elektrilised ja akudel töötavad tööriistad, mänguasjad ja spordivahendid
 • valgustid, dekoratiivlambid, päevavalguslambid ja kompaktlambid (hõõg- ja halogeenlambid võib panna olmejäätmete hulka)

NB! Vastu ei võeta külmkappe!


Kliendipõhises teenusepaketis võivad sisalduda:

 • turvalist andmekäitlust hõlmav äraveoteenus,
 • elektri- ja elektroonikaseadmete demonteerimisteenused
 • andmeturbe teenus: IT-seadmete ja mälude digitaalne ülekirjutamine või mehaaniline purustamine
 • konfidentsiaalse materjali hävitamine,materjalide taaskasutus.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Lammutusteenus

Lammutus- ja demonteerimistöödega tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

 • Hooned
 • Konstruktsioonid
 • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata
 • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused, muuhulgas kõik konstruktsioonide uuendusprojektid (nt akende, katuse, fassaadi või hoone tehnoseadmete remont, tööstuste põlengu- või muu kahju järgne renoveerimine)
 • Saastunud pinnasest proovide võtmine, nende analüüsimine ja võimalik pinnase eemaldamine
 • Eriluba nõudvad lammutustööd, nt asbesti sisaldavad materjalid ja nende demonteerimine, pinnasevahetus.

 

Kuusakoski eksperdid pakuvad abi ka ametkondlike lubade taotlemisel, aruannete, lammutustööde ja tööohutuse kavade koostamisel ning muude eriküsimuste lahendamisel.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Kompleksteenus jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel

Pakume oma lepingulistele äriklientidele, kelle peamine jäätmevoog on metallid, kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel.

Kompleksteenus saab hõlmata mõnda või kõiki alljärgnevate toodete gruppe:

 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Pakendijäätmed sh taaskasutuse kinnitused
 • Kartong/papp
 • Suuremõõdulised jäätmed
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Plastid
 • Olmejäätmed
 • Vajalikud seadmed kliendile, konteinerid, transport

 

Võtke meiega ühendust, meie ostujuhid koostavad teie firma vajadustele sobivaima teenuselahenduse. Ostujuhtide kontaktid piirkondade kaupa leiate siit lehelt >>>.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

METALLIJÄÄTMETE ARVELE MÄRGITAVAD KÄIBEMAKSU VIITED

§ 411. Kinnisasja ja metallijäätmete käibemaksuga maksustamise erikord

Vanametalli müügi puhul ühelt käibemaksukohustuslaselt teisele rakendatakse siseriiklikku pöördmaksustamist. Kuna tegemist on siseriikliku pöördmaksustamisega, siis on tehingule rakendatav käibemaksumäär 20%, mitte 0% nagu kauba ühendusesisese käibe puhul. Seega märgib müüja arvele ka käibemaksusumma, kuid ei suurenda selle võrra ostja poolt tasumisele kuuluvat summat. Käive deklareeritakse müüja poolt KMD real 9, kuid tasumisele kuuluvat käibemaksu käibedeklaratsioonil ei näidata. Vanametalli kokkuostja on õigustatud nõudma, et müüja väljastaks arve, kus on näidatud ka käibemaksusumma.
Vaata lähemalt käibemaksuseadus § 411 

Lisainfo meie raamatupidamise telefonil 6 258 631

Ettevõte

Kliendikeskne, uuenduslik ja spetsialiseeritud ringlussevõtt

Oleme kliendikeskne taaskasutusvaldkonna teerajaja ja keskkonnsõbralik ringlussevõtuteenuste pakkuja, kellel on rahvusvahelised kogemused. Pühendumus materjalide ja ringlussevõtu põhjalikumale tundmisele on meie uuenduste aluseks ja aitab meil arendada tõhusamaid ringlussevõtulahendusi. Meie eesmärk on olla tingimusteta eetiline ja läbipaistev kõiges, mida me teeme ‒ ning see muudab meid usaldusväärseks partneriks.

Kuusakoski Group Oy koosneb ringlussevõtuettevõttest Kuusakoski Oy ja tema tütarettevõtetest ning metallivaluettevõttest Alteams Oy ja tema tütarettevõtetest.

Kuusakoski Recycling aastal 2018

 • Käive 518 mln €
 • Ringlussevõetud ja ümbertöödeldud materjali kogumaht: umbes 2 miljonit tonni

 

Kuusakoski Group

 • Käive 610,8 mln €
 • Töötajaid (keskmiselt) 2 416

 

Majandusaasta aruanne 2018 (in English)

Majandusaasta aruanne 2017 (in English)

Majandusaasta aruanne 2016 (in English)

Majandusaasta aruanne 2015 (in English)

 

Kontaktandmed

Kuusakoski AS peakontor

Taaskasutatavaid materjale võetakse vastu kõigis meie teeninduspunktides.  Kaardil klõpsates leiate kõigi maakondade teeninduspunktid ja teejuhised.

Postiaadress: Betooni 12, 13816 Tallinn (Eesti)

Tasuta lühinumber 13660 

Kõik e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@kuusakoski.com (kui kontaktandmetes pole mainitud teisiti).

Konkreetsete tegevuskohtade kontaktandmete vaatamiseks valige vastava riigi leht.

Kuusakoski Oy peakontor

Metsänneidonkuja 12, Kvintti hoone, 4. korrus, 02130 Espoo, Soome
Postiaadress: PO Box 25, 02131 Espoo, Finland

Telefon +358 20 781 781

Kõik e-posti aadressid on kujul eesnimi.perekonnanimi@kuusakoski.com (kui kontaktandmetes pole mainitud teisiti).

Konkreetsete tegevuskohtade kontaktandmete vaatamiseks valige vastava riigi leht.

Uuendused

Tahame olla teerajajad keerukate materjalitöötlusteenuste vallas ja turuliider oma tegevusalal. Meie uurimisalased jõupingutused keskenduvad ringlussevõtuprotsesside tõhustamisele. Samuti teeme mitmesuguste uurimis- ja arendusprojektide raames koostööd ülikoolide, uurimisasutuste ning teiste ettevõtetega.

Ainulaadne uurimiskeskus

Uute materjalivoogude tuvastamiseks ja jäätmematerjalides sisalduvate väärismetallide tõhusamaks taaskasutamiseks oleme rajanud uurimis- ja arenduskeskuse Soome, Lahtisse. Meie uurimislaboris uuritakse ja katsetatakse uusi materjalide sorteerimise viise. See sõltumatu uurimiskeskus tagab meie oskusteabe püsimise oma valdkonna tipus ja suurendab meie konkurentsivõimet ühe maailma juhtiva ringlusettevõttena.

Enda arendatud t��tlusmasinadEttevõtte ringlussevõtuprotsessid põhinevad seadmetel ja masinatel, mille oleme ise välja töötanud Meie tütarettevõttes RecTec Engineering projekteeritakse, toodetakse ja paigaldatakse metalli ringlusevõtuprotsessides ja keskkonnalastes hooldustöödes kasutatavaid seadmeid ja muid vahendeid.

Laialdane koostöö uurimisasutustega üle maailma

lisaks meie enda jõupingutustele uurimistöö vallas teeme ka laialdast koostööd ülikoolidega ja osaleme arvukates ühisprojektides nii eri uurimisasutustega kui ka meie partnerivõrgustiku raames. Tänu tihedale koostööle oleme uurimise vallas saavutanud kõrgetasemelisi teaduslikke tulemusi.

Keskkond ja ohutus

Hoiame loodusvarasid, vähendame energiatarbimist ning jäätmeid ja nende kahjulikku keskkonnamõju materjalide ringlussevõtu ja korduskasutuse abil.  Tõhus taaskasutus ja materjalide ümbertöötlemine kvaliteetseks tööstustoormeks on algusest peale meie tegevuspõhimõte olnud.

Meie ülemaailmsed keskkonnaeesmärgid on:

 • taastumatute loodusvarade tarbimise vähendamine;
 • metallide ja muude materjalide tootmise protsessides tarbitava energiahulga vähendamine;
 • metalli ja muude materjalide ringlussevõtu ja korduskasutuse osakaalu suurendamine ja selle protsessi tõhustamine;
 • säästva arengu edendamine vastutustundliku ühiskonnaliikmena.

Tutvu AS Kuusakoski keskkonnapoliitikaga SIIN!

Meie kohalikud keskkonnaeesmärgid on:

 • ettevõtte tegevuse käigus tekkivate jäätmete hulga vähendamine; ringlussevõtu ja korduskasutuse osakaalu suurendamine;
 • meie tööprotsessides ja materjalide taaskasutuses tarbitava energia hulga vähendamine;
 • õhku eralduvate heitmekoguste vähendamine;
 • pinnase- ja veereostuse vältimine;
 • müra vähendamine.

Sertifitseerimine

Keskkonnajuhtimissüsteemid on meie tegevuse lahutamatu osa. Oleme praegu sertifitseeritud järgmiste keskkonnajuhtimissüsteemide alusel:

Töötervishoid ja tööohutus

Tööohutuse ja heaolu suurendamine on Kuusakoskis üliolulised nii praegu kui ka tulevikus. Jälgime pidevalt töötervishoiu ja tööohutusega seotud eeskirju ja püüdleme tööohutuse tõhustamise poole proaktiivsete meetmete abil.

AS Kuusakoski on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige

Ajalugu

Kuusakoski Oy on läbinud pika tee Viiburi vanametalli kokkuostjast Põhja-Euroopa juhtivaks tööstusjäätmete ringlussevõtjaks. Ettevõtte enam kui 100-aastase ajaloo vältel on peamised kasvuperioodid olnud Soome tööstuslik areng pärast sõda ning ettevõtte sisenemine rahvusvahelisele turule 1970.–1990. aastatel. Algusest peale on olulist rolli mänginud ka teedrajav uurimis- ja arendustöö ning põhjalik oskusteave kõrgtehnoloogia alal.

Kiire kasv kohe algusest

Kõik sai alguse 1914. aastal Viiburis, mis oli tollal veel Soome osa, kui 25-aastane Donuard Kuschakoff asutas ettevõtte Karjalan Lumppu- ja Romuliike (Karjala kaltsu- ja vanarauaäri). Ta kogus vanametalli, -rauda ja kangajääke, et neid sorteerida ja tööstuses kasutamiseks töödelda. Esimene maailmasõda avaldas märgatavat mõju tooraine kättesaadavusele ning materjalinappus kajastus suurenenud nõudmises raua, vanametalli ja kaltsude järele. Maha müüdi kõik, mida sai koguda ja taaskasutusse võtta. 1920. aastad oli kiire kasvu aega.

Liikumine metallide tööstusliku ümbertöötlemise suunas

Pärast Teise maailmasõja puhkemist kolis ettevõte 1940. aastate alguses Helsingisse. 1934. aastal olid Kuschakoffid oma perekonnanime soomepärasema Kuusakoski vastu vahetanud. Sõjast oli järele jäänud hulgaliselt vanametalli ning Soome sõjalennukid, mis tuli Pariisi rahulepingu kohaselt kasutuselt kõrvaldada, anti lammutamiseks Kuusakoskile. See oli ettevõtte jaoks oluline materjaliallikas ja andis tõuke alumiiniumisulatustehase kavandamisele.

Teerajajad tehnoloogilise oskusteabe vallas

Sedamööda kuidas Soome majandus aegamisi Euroopa keskmisele tasemele jõudis, laiendas ettevõte 1950. aastatest kuni hiliste 1970. aastateni oma tegevust vanarauaärist tööstusmaterjalide käitlejaks.  Espoosse, Kauklahtisse rajati ainulaadne sulatustehas ja ettevõtte tegevus laienes kiiresti. Peagi paigutati Kauklahtisse ka ettevõtte uurimislabor ning uurimis- ja arendusosakond. Ettevõte avas Soome esimese autolammutusplatsi ning rajas Heinolasse alumiiniumisulatustehase.

Globaliseerumine ja kõrgtehnoloogia

1980. ja 1990. aastad olid ettevõtte jaoks kiire kasvu ja globaliseerumise aega, mil investeeriti uute ringlussevõtu- ja materjalitöötluslahenduste arendamisse. Uuel aastatuhandel oleme keskendunud oma materjalihankevõrgu laiendamisele ja arendamisele ning 2010. aastatel oleme oma tegevuses eriti suurt tähelepanu pööranud just uurimistööle ja kõrgtehnoloogiale.

Kuusakoski tänapäeval

Meie ettevõte on saja aasta jooksul laienenud ja arenenud. Tänapäeval tegutseme 11 riigis ja anname tööd peaaegu 3000 inimesele. Meie saavutatud edu põhineb oskusteabel ja põhjalikul materjalide tundmisel, ringlussevõtul ja ökotehnoloogial.

Hille Korindt, Juhatuse assistent
Tel: (+372) 6 258 600
Mob: (+372) 50 23 894
E-post: hille.korindt@kuusakoski.com, firma@kuusakoski.com

Jaanika Lok, Klienditeenindaja-infotöötaja
Tasuta infotelefon: 13660
Tel: (+372) 6258666
E-post: jaanika.lok@kuusakoski.com

Ljudmila Goretskaja, Pearaamatupidaja
Tel: (+372) 6 258 620
Mob: -
E-post: ljudmila.goretskaja@kuusakoski.com

Larissa Abramova, Vanemraamatupidaja
Tel: (+372) 6 258 623
Mob: -
E-post: larissa.abramova@kuusakoski.com

Urve Küngas, Vanemraamatupidaja (arveldused hankijatega ja ostjatega)
Tel: (+372) 6 258 631
Mob: -
E-post: urve.kungas@kuusakoski.com

 

Administratsioon

Urmo Viisitamm, Juhatuse esimees
Tel: (+372) 6 258 660
Mob: -
E-post: urmo.viisitamm@kuusakoski.com

Toomas Kollamaa, Juhatuse liige ja Eesti ostujuht ning kontakt Pärnu osakonna hädaolukorral
Tel: -
Mob: (+372) 513 9093
E-post: toomas.kollamaa@kuusakoski.com

Martin Tordik, Finantsjuht-prokurist
Tel: (+372) 6 258 636
Mob: (+372) 56 502 060
E-post: martin.tordik@kuusakoski.com

Jüri Kangilaski, Tehnika- ja haldusjuht
Tel: (+372) 6 258 626
Mob: (+372) 50 19 042
E-post: juri.kangilaski@kuusakoski.com

Tanel Tälli, Keskkonnaspetsialist
Tel: (+372) 6 258 638
Mob: (+372) 55 637 758
E-post: tanel.talli@kuusakoski.com

Olev Rattiste, Tallinna terminali juht
Tel: (+372) 5650 0941
E-post: olev.rattiste@kuusakoski.com 

Rando Rink - logistik
Tel: (+372) 6 258 629
Mob: (+372) 516 5227
E-post: rando.rink@kuusakoski.com

 

Metšislavas Tamberg, Ida piirkonna ostujuht ja kontakt Narva osakonna hädaolukorral
Tel: (+372) 516 8314
E-post: metsislavas.tamberg@kuusakoski.com

Veiko Mürk, Lõuna piirkonna ostujuht ning kontakt Võru ja Tartu osakondade hädaolukorral
Tel: (+372) 5332 6025
E-post:  veiko.murk@kuusakoski.com

Tarmo Maasen, Projektijuht
Tel: (+372) 509 8525
E-post: tarmo.maasen@kuusakoski.com

Kuldar Sarv, Projektijuht (Viljandi, Pärnu, Valga piirkond) ja kontakt Viljandi osakonna hädaolukorral
Tel: (+372) 5304 0444
E-post: kuldar.sarv@kuusakoski.com  

Ostujuhid

Villu Jahimaa, Suurklientide ostu- ja arendusjuht
Tel: (+372) 6 258 671
Mob: (+372) 51 902 041
E-post: villu.jahimaa@kuusakoski.com

Tõnis Adra, Põhja piirkonna ostujuht
Tel: (+372) 503 2046
E-post: tonis.adra@kuusakoski.com

Ivo Põhjakas, Lääne piirkonna ostujuht
Tel: (+372) 501 3414
E-post:  ivo.pohjakas@kuusakoski.com

Raivo Tiimus, Viru ja Järva piirkonna ostujuht ning kontakt Jõhvi, Rakvere ja Paide osakondade hädaolukorral
Tel: (+372) 505 2949
E-post: raivo.tiimus@kuusakoski.com