Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Återför värdet

Vi är en ansvarstagande pionjär inom återvinning. Vi arbetar passionerat med att ta fram bästa återvinningslösningarna och återvunnen råvara för era behov - alltid i tid, alltid att lita på.

Återför Värdet

Återvinningslösningar

Kontakta oss!

Vill du höra mer om våra återvinningslösningar?
Fyll i nedanstående uppgifter och vi återkommer inom två arbetsdagar.

Effektiva lösningar genom erfarenhet och kompetens

Vi har byggt upp vår återvinningsexpertis i över hundra år. Våra utmärkta materialkunskaper, specialistkunnande och passion för det vi gör hjälper oss att utveckla effektivare och mer exakta sätt att sortera material på. Vi har minimerat mängden avfall som deponeras: för närvarande kan vi återvinna eller återanvända upp till 90 procent av allt insamlat material – och i vissa fall ännu mer.

Omfattande logistiknätverk säkerställer att servicekedjan förblir obruten i alla steg

Vi är den ledande leverantören av industriella återvinningstjänster samt den ledande bearbetaren och leverantören av återvunnet material i Nordeuropa. Vårt globala logistiknätverk förbinder våra anläggningar i Ryssland, Norden, Baltikum, Polen och Storbritannien med kunder och leverantörer i USA, Kina och Taiwan.

Bearbeting av avfall från elektronikbranschen

Vi erbjuder enkla återvinningslösningar för elektronikbranschen på global nivå. Allt avfall från produktionsprocesser kan användas på något sätt. Elektronikprodukter kan återvinnas genom att återanvändas eller genom att komponenterna bearbetas till råvaror. Viktiga steg vid återvinningen av elektronikprodukter är sortering av plast och separering av ädelmetaller.

Återvinning av kontorsutrustning

Vi tar hand om uttjänt kontorsutrustning som skrivare, datorer, skärmar och telefoner, som återvinns genom återanvändning eller genom att utrustningen demonteras och bearbetas till ny råvara. Vi utför även informationssäkerhet: vi destruerar minneskort och hårddiskar så att all information raderas.

Tjänster för hemelektronik- och vitvaruåterförsäljare

Vi tar även emot defekta varor, kundreturer och andra felaktiga produkter från hemelektronik- och vitvaruåterförsäljare, både butiker och webbshoppar, för återanvändning eller återvinning.  Plaster och ädelmetaller separeras från produkterna och återvinns till industriell råvara.

Återvinningslösningar i Sverige

Säkra och kostnadseffektiva återvinningslösningar

Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva återvinningslösningar, som är miljö- och kvalitetscertifierade, över hela Sverige. Tjänsterna omfattar behovsanalys av verksamheten, vilken typ av insamlingsbehållare som behövs, material- och sorteringsutbildning samt logistikplanering, hämtning och bearbetning. Återvinningstjänsten anpassas efter företagets storlek, bransch och behov.

Kontaktuppgifter, till närmsta lokala terminal, hittar du under menyn företag.

Metallåtervinning

Järn och metallskrot kan återvinnas närmast i det oändliga. Behöver du en enda partner som samlar in, bearbetar och återvinner materialet har vi lång erfarenhet och breda lösningar där ditt material kommer rätt in i kretsloppet och minskar nyttjandet av naturresurser. Våra återvinningsterminaler, från Kiruna i norr till Malmö i syd, erbjuder service över hela landet med modern teknik och gedigen materialkunskap.

 

Följande material omhändertas

Vi omhändertar och återvinner förbrukat material, som bland annat finns i fordon, tryckplåtar, kabel, elkraftteknisk och medicinsk utrustning samt spill från verkstadsindustrin, som innehåller: 

 • ädelmetaller
 • järn
 • aluminium
 • koppar
 • rostfritt stål
 • mässing
 • bly

 

Allmänna Avtalsvillkor
General agreement terms and conditions

 

Tjänsten vänder sig till dig som vill ha:

 • Flexibel avhämtning med optimerad transportlösning
 • Kompetent och erfaren partner
 • Snabb, effektiv och kundanpassad lösning
 • Rätt pris för rätt material och tydliga avräkningar
 • Hög leveranssäkerhet och flexibilitet
 • Att ditt material kommer rätt in i kretsloppet och minskar nyttjandet av naturresurser

 

Elektronikåtervinning

Varje år passerar omkring 60 000 ton elektronik våra återvinningsanläggningar i Sverige, för bearbetning och förädling till ny råvara. Vårt samarbete med El-Kretsen, Sveriges organisation för producentansvaret, bidrar till att göra Sverige marknadsledande inom elektronikåtervinning i världen. Vi har rikstäckande insamling, hantering och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, det innebär allt från senaste smart­mobilen till uttjänta trafikljus - kort sammanfattat allt med sladd eller batteri. Vi har 40 års erfarenhet av elektronikåtervinning - vill du ha en trygg och miljösäker återvinning vänd dig till oss.
Med vår företagstjänst av insamling och återvinning av elektriska produkter är du som kund garanterad att hanteringen utförs korrekt. Elektronik klassas ofta som farligt avfall och får därmed inte kastas tillsammans med traditionellt avfall.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver

 • Miljöriktig hantering och återvinning av elektronikavfall
 • Trygg och säker hantering av information
 • Tillämpa EU och Naturvårdsverkets direktiv
 • Lokal och rikstäckande insamling
 • Stärka företagets miljöprofil genom certifierad och dokumenterad hantering

Hur fungerar elektronikåtervinning?

 • Elektroniken kommer till oss direkt från kund eller från kommunernas återvinningsstationer via El-Kretsens partners i Sverige
 • Först demonteras komponenter som innehåller hälsovådliga ämnen ex kvicksilver och beryllium, sedan sorteras elektroniken i olika fraktioner och bearbetas både manuellt och maskinellt
 • Beroende på produkt kan nära 95 procent av materialet i elektroniken återvinnas, ädelmetallerna går till Boliden och blir ny råvara, aluminium hanteras i vårt eget smältverk i Finland

Insamlingstjänsen kan innehålla:

 • Lämplig insamlingsbehållare ställs ut i kundens verksamhet
 • Pålitlig upphämtning
 • Nedmontering av elektronisk utrustning
 • Datasäkerhetsskydd: IT-utrustning och digitala minnen raderas eller krossas mekaniskt
 • Konfidentiellt material förstörs
 • Vi kan leverera insamlingsbehållare, vanligtvis gallerburar, som rymmer ca 500 kg avfall.
 • Vi hämtar/byter ut buren när den är fylld

Komplett tjänst för energi- och kraftbolag

En komplett tjänst för energi- och kraftbolag för enkel, kostnadseffektiv och miljösäker omhändertagning av rivning, transport och återvinning av transformatorer. Vi förenklar återvinningstjänsten för dig som kund.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver:

 • Miljösäker hantering som uppfyller alla krav
 • En leverantör med kompetens och erfarenhet av liknande arbeten och som klarar att omhänderta alla typer av transformatorer
 • En leverantör med kunskap och tillstånd att hantera PCB-haltigt material
 • En flexibel lösning som är anpassad efter dina behov

Så här fungerar det:

 • Provtagning görs och analyseras för säkerställande av korrekt hantering
 • Täta behållare, tillhandahålls av Kuusakoski
 • Tömning, demontering, borttransport och återvinning på miljöriktigt sätt
 • Redovisning av materialinnehåll
 • Prisreglering av material och ersättning till dig som kund.

Uthyrning av containers och återvinningskärl

Genom att sortera avfallet från verksamheten kan kostnader minska och allt material samlas på en plats. Vi har säkra behållare, som uppfyller miljö- och arbetsmiljökrav, anpassade för insamling av olika materialslag. Enkelt att använda vid tillfälligt ökad produktion eller att ha som en långsiktig lösning och slippa höga investeringskostnader.

Tjänsten vänder sig till dig som behöver

 • Flexibel lösning till exempel vid hög belastning
 • Säker utrustning enligt miljö- och arbetsmiljökrav
 • Ordning och reda - materialet samlat på en plats
 • En långsiktig lösning utan höga investeringskostnader

Hur fungerar tjänsten

 • Behovet fastställs efter vilket slags avfall som uppstår i verksamheten
 • Vi levererar anpassad lastbärare/behållare/kärl
 • Vi tar hand om hämtning och/eller tömning enligt order, regelbundet eller efter avrop
 • Rengöring utförs vid behov
Kontakta oss

Materialförsäljning

Återvunnen råvara levereras enligt era behov

När ni köper råvaror av oss får ni det ni beställt exakt när ni behöver det. Tack vare minimerade lagerhållningstider och optimerad logistik är våra tjänster mycket kostnadseffektiva. Kärnan i vår säljverksamhet är långsiktiga kundrelationer – och vi månar om att vårda dem. Personlig service ligger oss varmt om hjärtat.

Återvunnen råvara ger kostnadsbesparingar

Vi bearbetar avfallsmaterial på industriell skala med mångårig erfarenhet och kunskap, och säljer återvunnen metall och annan råvara världen över. Att använda återvunnet material gynnar miljön: gruvbrytning, föroreningar och energiförbrukning minskar avsevärt. När återvunnen metall används som råvara minskar energiförbrukningen med upp till 60–95 procent, beroende på vilken metall som används.

Vi tar vårt ansvar för miljön

I vår verksamhet är miljötänkande en självklarhet, vilket vi även kräver av våra samarbetspartner. Vår återvinningsprocess grundas på certifierade metoder för industriell bearbetning. Våra verksamheter vägleds av ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Syftet med miljöledningssystem är att minska kostnaden för bearbetning av avfallsmaterial, minimera användningen av energi och ny råvara, pressa distributionskostnaderna samt göra kundrelationer mer transparenta och pålitliga.

Produkter anpassade för enskilda behov

Vår säljavdelning och våra produktionslinjer arbetar utifrån kundernas behov: vi producerar alla slags råvaror i olika mängder från små partier till stora volymer. Sammansättningen i materialen kan specificeras helt utifrån kundernas produktionsbehov. Vi kan exempelvis producera mer än hundra olika aluminiumsorter.

Kontakta oss


Produktgrupper

Avdelningen för materialförsäljning finns på huvudkontoret i Esbo i Finland. Om du är intresserad av att köpa återvunnet material kan du kontakta oss via formuläret nedan. Välj minst ett materialalternativ och berätta vilka metaller du är intresserad av.

Vi säljer aluminium i olika former

Vi producerar återvunnen aluminium för gjuterier och stålverk samt levererar det till den internationella marknaden i följande former:

 • Aluminiumtackor
 • Aluminium-drops
 • Aluminiumskrot

Aluminiumtackor och -drops

Vi levererar aluminiumtackor till aluminium- och lättmetallgjuterier. Vi producerar aluminiumtackor enligt den europeiska EN-standarden, nationella standarder som DIN, JIS och SS samt enligt kundspecifikationer på vår aluminiumanläggning i Heinola.  Populära standardlegeringar vi producerar inkluderar EN AB 46000, DIN 226D, AD12.1 (ADC-12) och SS 4250.

Vi levererar aluminium-drops producerade enligt kundens specifikationer till stålindustrin.

Aluminiumskrot

Våra populära aluminiumprodukter består av:

 • Aluminiumgjute
 • Aluminiumkärl
 • Aluminiumspån
 • Fraggad aluminium
 • Fraggad aluminium med tungmetall
 • Aluminiumkylare
 • Twang (ACSR)

Vi säljer begagnade elektronikprodukter som är säkra och kontrollerade

Ur miljöperspektiv är oftast det bästa alternativet att återanvända en komponent eller utrustning som redan tillverkats. Vårt huvudmål är att främja återanvändning av uttjänt utrustning – som kompletta enheter eller som komponenter. När återanvändning inte är möjlig kan vi nästan helt tillvarata metall-, plast- och glaskomponenterna, antingen genom att bearbeta dem till återvunnen råvara eller genom att använda dem i energiproduktion.

Tryggad informationssäkerhet

För att möjliggöra återanvändning av elektronisk utrustning raderas information som sparats av den tidigare användaren, så att det inte finns någon risk att informationen hamnar i orätta händer. Om inte all information kan tas bort fullständigt med våra raderingsverktyg destrueras hårddiskarna genom mekanisk krossning.

Våra datasäkerhetsprocesser granskas och köparen får en rapport med uppgifter om hur utrustningen bearbetats.

Säker begagnad utrustning

Vi kontrollerar all begagnad utrustning innan den säljs för att bekräfta att den fungerar och kontrollerar att den är säker att använda. Utrustning som inte går att återanvända demonteras för återvinning till ny råvara.

Järnskrot

Vi levererar följande sorter järnskrot:

 • Bearbetade kvaliteter (HMS, GOST3A, E1, E2 etc.)
 • Fragmenterat stålskrot
 • Gjutjärn
 • Järnspån
 • Annan råvara av järnskrot för stålindustrin

Bearbetade kvaliteter

Vårt produktutbud består av:

 • Bearbetade kvaliteter (E1, E2 och E3)
 • Nytt industriskrot (som järnvägsskrot)

Fragmenterat stålskrot

Vårt produktutbud består av:

 • Fragmenterat stålskrot i standardformat
 • Anpassade kvaliteter

Gjutjärn

Vårt produktutbud består av:

 • Stålverks- och gjuterikvaliteter
 • Manganstålskrot

Järnspån

Vi levererar blandat järnspån till stålverk.

Annan råvara för stålindustrin

I vårt produktutbud finns också:

 • Kisellegerad plåt
 • Ny tunnplåt
 • Tunnplåt

Metallskrot

Vi levererar metaller (rödmetaller) till den internationella marknaden.

Exempel på metallprodukter vi levererar:

 • Kopparskrot
 • Mässingsskrot
 • Bronsskrot
 • Blyskrot
 • Tennskrot
 • Zinkskrot

Kopparskrot

Populära kopparskrotskvaliteter vi levererar:

 • Blank koppar
 • Sekunda koppar
 • Kabel
 • Transformatorlindningar av koppar
 • Kopparspån
 • Elmotorer
 • Meatballs

Mässingsskrot

Populära mässingskrotskvaliteter vi levererar:

 • Grovmässing
 • Nyklipp
 • Mässingbultsspån
 • Mässingsspån
 • Bilkylare

Bronsskrot

Populära bronsskrotskvaliteter vi levererar:

 • Rödgods
 • Rödgodsspån
 • Aluminium- och tennbronser

Blyskrot

Populära blykrotskvaliteter vi levererar:

 • Rent bly
 • Fragmenterat bly
 • Rena blyvikter

Vi levererar återvunnet plastskrot till den internationella marknaden

 • WEEE-plast
 • Plastförpackningar
 • Plast från kasserade produkter

WEEE-plast

WEEE-plaster inkluderar plastkvaliteter från elektriska apparater, som ABS-, PP-, PS- och PC/ABS-plast.

Plastförpackningar

Plastförpackningskvaliteter vi levererar inkluderar HDPE, LDPE och PET.

Plast från uttjänta produkter

Plast från uttjänta produkter vi levererar inkluderar WEEE-plaster och plastförpackningskvaliteter samt tekniska plaster som PA och PC.

Vi levererar material till stålbranschen på global nivå

Några av våra största kunder är stålverk och gjuterier i Europa och Asien. Vårt produktutbud består av följande återvunna rostfria stålmaterial:

 • Rostfritt stålskrot (bearbetat/spån, Cr-Ni)
 • Syrabeständigt stålskrot (bearbetat/spån, Cr-Ni-Mo)
 • Gjuterikvaliteter

Rostfritt stålskrot (bearbetat/spån)

Vår mest populära rostfria stålskrotskvalitet är 304.

Syrabeständigt rostfritt stålskrot (bearbetat/spån)

Vår mest populära syrabeständiga rostfria stålskrotskvalitet är 316.

Gjuterikvaliteter

Våra mest populära gjuterikvaliteter är 304 och 316.

Vi säljer material som innehåller ädelmetaller till ädelmetallraffinaderier

 • Guld
 • Silver
 • Platinametaller
 • Andra metaller från fall till fall

Guld (Au)

Vi levererar material som innehåller guld för raffinering i följande former:

 • Tackor
 • Katoder
 • Högvärdigt pulver (hög Au-halt)
 • Lågvärdigt pulver (låg Au-halt)

Silver (Ag)

Vi levererar material som innehåller silver för raffinering i följande former:

 • Tackor
 • Katoder
 • Högvärdigt pulver (hög Ag-halt)
 • Lågvärdigt pulver (låg Ag-halt)

Platinametaller (Pt, Pd och Rh)

Vi levererar material som innehåller platina, palladium och rodium för raffinering i följande former:

 • Tackor
 • Högvärdiga pulver (hög PGM-halt)
 • Lågvärdiga pulver (låg PGM-halt)

Företaget

Kundorienterad, nyskapande och specialiserad återvinning

Vi är en kundorienterad, banbrytande, miljömedveten leverantör av återvinningstjänster med internationella referenser. Vår passion för en djupare förståelse av material och återvinning driver nya idéer och hjälper oss utveckla effektivare återvinningslösningar. Vi strävar efter att alltid vara etiska och transparenta i allt vi gör, vilket gör oss till en pålitlig partner.

Kuusakoski Group Oy består av återvinningsföretaget Kuusakoski Oy med dotterbolag samt gjuteriet Alteams Oy med dotterbolag.

Kuusakoski Recycling under 2018

 • Omsättning: 518 miljoner euro
 • Total volym återvunnet och bearbetat material: cirka 2  miljoner ton

 

Kuusakoski Group

 • Omsättning: 610,8 miljoner euro
 • Antal anställda (i genomsnitt): 2416

 

Årsrapport 2018 (in English)

Årsrapport 2017 (in English)

Årsrapport 2016  (in English)

Årsrapport 2015 (in English)

Årsrapport 2014 (in English)

Kuusakoski i Sverige under 2018

 • Omsättning: 1,2 miljarder SEK
 • Medarbetare i medeltal: 160
 • Totala flödet av återvinningsbart material uppgick till 300 000 ton

Kontaktuppgifter

Kuusakoski Sverige AB

Huvudkontor
Spånga Center, Stormbyvägen 2-4, 163 29 Spånga

Ekonomi- och fakturafrågor
Svedjevägen 6, 931 36 Skellefteå

Växel 020 566 566

Faktureringsadress
Kuusakoski Sverige AB, FE 111 47, 838 82 Frösön

För information om e-fakturor - kontakta oss på ekonomi@kuusakoski.com

Våra e-postadresser skrivs fornamn.efternamn@kuusakoski.com (om inget annat anges i kontaktuppgifter) 

Kontaktuppgifter till övriga Kuusakoskiländer välj land från menyn ovanför kartan.  

OBS! Bedrägerier mot företag blir allt vanligare och det gäller att vara på sin vakt för att minimera risken att gå i fällan. Ett av bedragarnas nya knep är att utge sig för att jobba på ett företag i syfte att ändra bankuppgifter för kommande betalningar till företaget
Läs mer

 

Kuusakoski Oy Head Office

Metsänneidonkuja 12, Kvintti Building, 4th floor, 02130 Esbo, Finland
Postadress: PO Box 25, 02131 Esbo, Finland

Telefon +358 20 781 781

Samtliga e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@kuusakoski.com (om inget annat anges i kontaktuppgifterna).

För kontaktuppgifter till andra länder välj webbsida för respektive land.

Arbeta hos oss

Vi är ett internationellt familjeföretag. Våra medarbetare har hög kompetens inom återvinning och miljöteknik samt är motiverade att främja återvinningsgraden så vi kan bidra till ett hållbart samhälle.

Hos oss erbjuds du att växa professionellt, vi återvinner de medarbetare som vill ha mer utmanande arbetsuppgifter. Utveckling och behov av utbildning nås via personliga mål och diskussioner.

Vi har ett brett utbud av arbetsområden

Alltifrån produktionsproffs och administrativa tjänster på våra återvinningsanläggningar till försäljnings- och marknadsföringsexperter i mer centrala roller.

Vi står inför stora och intressanta utmaningar gällande miljöfrågor och vi driver utvecklingen av nya tekniklösningar. Om du vill arbeta hos oss så är branschkunskap inom återvinning meriterande men inte nödvändigt.

Arbetsmiljöpolicy

Säkerhet i arbetet är något som berör oss alla. Var och en av oss ansvarar för vår egen och för våra kollegers säkerhet genom att följa de bestämmelser som finns i arbetsmiljölagsstiftningen. Vi ska också personligen engagera oss i att nå våra gemensamma mål för arbetsmiljön.

Vidareutveckling av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen är en viktig faktor vid Kuusakoski ‒ nu och i framtiden. Kompetent och motiverad personal som trivs är grunden för lönsamhet i vår affärsverksamhet.

Mål för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Säkerställa en trygg arbetsplats för alla anställda vid Kuusakoski. Det innebär utveckling av aktiviteter som stödjer och främjar hälsa och välbefinnande i det dagliga arbetet.
 • Ordna utbildningar och vägledning på jobbet så att alla anställda får grundlig kunskap om sina arbetsuppgifter.
 • Utveckla säkerheten i arbetet genom proaktiva åtgärder, till exempel uppföljning och utvärdering av arbetsmetoder, arbetsförhållanden och förändringar i arbetsmiljön samt att identifiera och åtgärda alla avvikelser.
 • Systematiskt eliminera arbetsrelaterade risker och förebygga olyckor genom utveckling och främjande av säkerhet på arbetsplatsen.
 • Snarast möjligt åtgärda alla avvikelser gällande arbetsmiljön.

Teknik & forskning

Vi vill vara en pionjär inom tjänster för komplex materialbearbetning och marknadsledaren på vårt kompetensområde. Vår forskning är inriktad på att effektivisera våra återvinningsprocesser. Vi samarbetar med universitet, forskningsinstitut och företag i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Unikt forskningscenter

För att mer effektivt kunna identifiera nya materialflöden och återvinna ädelmetaller från uttjänta produkter har vi inrättat ett forsknings- och utvecklingscenter i Lahtis i Finland. Vårt forskningslaboratorium undersöker och testar nya sätt att sortera material på. Vårt oberoende forskningscenter säkerställer att vår expertis och kompetens håller sig i branschens toppskikt samt stärker vår konkurrenskraft som ett av världens främsta återvinningsföretag.

Egenutvecklade bearbetningsmaskiner

Våra återvinningsprocesser grundas på utrustning och maskiner vi har utvecklat inom företaget. Vår Recycling Technologies-enhet konstruerar, tillverkar och installerar utrustning och anläggningar som används inom processer för metallåtervinning och miljöarbete.

Omfattande samarbete med forskningsvärlden

Utöver vår egen forskning har vi ett omfattande samarbete med universitet och deltar i en mängd gemensamma projekt inom forskningsvärlden och vårt partnernätverk. Genom nära samarbete har vi åstadkommit vetenskapliga, högkvalitativa forskningsresultat.

Miljö och arbetsmiljö

Vi sparar på naturresurser, sänker energiförbrukningen samt minskar mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan genom att återvinna och återanvända material. 

Effektiv insamling och bearbetning av återvinningsbara material, till högkvalitativ industriell råvara, har varit en del av vår verksamhetsidé från första början.

Våra globala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska förbrukningen av naturresurser som inte kan förnyas.
 • Minska energiförbrukningen vid tillverkningsprocesserna av metaller och andra material.
 • Öka återvinningen och återanvändningen av metaller och andra material samt effektivisera våra återvinningsprocesser.
 • Främja hållbar utveckling och vara en ansvarstagande del av samhället.

 

Våra lokala mål med miljöarbetet är följande:

 • Minska mängden avfall som produceras i företagets verksamheter genom att öka återvinnings- och återanvändningsgraden.
 • Minska energiförbrukningen i materialinsamlingen samt i våra egna processer.
 • Förebygga förorening av mark och vatten.
 • Förebygga bullerstörningar.

Certifiering

Kuusakoski Sveriges certifikat

 • Sverige ISO 14001 (SV/EN)
 • Sverige ISO 9001 (SV/EN)
 • Kuusakoskis Verksamhetspolicy (SV)
 • Kuusakoskis tillstånd för egen transport av farligt avfall och icke farligt avfall (SV)


 Kuusakoskis certifierade ledningsstrukturer:

 • Estland ISO 14001 (EN)
 • Ryssland ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 (RU)

Hälsa och säkerhet i arbetsmiljön

Vidareutveckling av säkerhet och välbefinnande är en viktig faktor vid Kuusakoski ‒ nu och i framtiden. Vi har kontinuerlig bevakning och ser till att våra målsättningar följs, för en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt strävar efter att förbättra arbetsförhållanden med förebyggande åtgärder.

Historia

Kuusakoski Oy har kommit långt från att ha varit ett skrotupplag i Viborg till sin nuvarande ställning som Nordeuropas ledande industriella återvinningsföretag. Starkaste tillväxtperioderna för företaget, vars historia sträcker sig över 100 år bakåt i tiden, har varit industrialiseringen under efterkrigstiderna och intåget på den internationella marknaden från 1970- till 1990-talet. Banbrytande forsknings- och utvecklingsarbete samt oöverträffad expertis inom högteknologi har spelat en viktig roll från första början.

Snabb tillväxt från första stund

Det hela började i Viborg, som 1914 fortfarande tillhörde Finland, när 25-årige Donuard Kuschakoff grundade ett företag kallat Karjalan Lumppu- ja Romuliike (”Karelskt lump- och skrotföretag”). Han samlade in järn, metall och textilavfall med syfte att sortera och förädla det för industriellt bruk. Tillgängligheten på råvara påverkades kraftigt av första världskriget och bristen på material speglades i en ökande efterfrågan på järn, metallskrot och lump. Allt som gick att samla in och återvinna såldes. Hela 1920-talet var en tid av snabb tillväxt.

Steget mot industriell metallåtervinning

I början av 1940-talet, strax efter andra världskrigets utbrott, flyttade företaget till Helsingfors. 1934 ändrade familjen Kuschakoff sitt efternamn till det mer finskklingande Kuusakoski. Efter krigsslutet fanns ett överskott av metallskrot och Finlands stridsplan, som skulle skrotas i enlighet med Parisfreden, överlämnades till Kuusakoski för skrotning. Detta var en stor materialkälla till företaget och gav grunden för planeringen av ett aluminiumsmältverk.

Pionjärer inom teknisk expertis

Från 1950-talet till slutet av 1970-talet, då Finlands nationalekonomi steg till genomsnittlig Europeisk nivå, utökade företaget sina verksamheter från skrothandel till industriellt material.  Ett banbrytande smältverk inrättades i nya lokaler i Köklax, Esbo, och verksamheterna expanderade i rask takt. Snart flyttades även företagets laboratorium och FoU-avdelning till Köklax. Företaget öppnade Finlands första bilskrot, åtföljt av ett smältverk för aluminium i Heinola.

Globalisering och högteknologi

Under 1980- och 1990-talet har investeringar gjorts för att utveckla nya lösningar för återvinning och materialbearbetning samt har genomgått en snabb tillväxt och globalisering. Under 2000-talets första årtionde har fokus varit på att expandera och utveckla nätverket för materialinköp och under 2010-talet har mycket satsningar gjorts på forskning och högteknologi.

Kuusakoski idag

Vårt företag har expanderat och utvecklats under ett helt århundrade. Idag har vi verksamheter i elva länder och sysselsätter nästan 3 000 personer. Vår framgång idag vilar på vår kompetens och expertis om material, återvinning och miljöteknik.