KUUSAKOSKI VEEBILEHE PRIVAATSUSPOLIITIKA AVALDUS JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

SISSEJUHATUS

Meie ettevõttes Kuusakoski (AS Kuusakoski, äriregistri kood 10167439, ''Kuusakoski“) austame teie eraelu puutumatust.

Käesolev lehekülg sisaldab teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kui te külastate meie veebilehte Kuusakoski.com või teisi allpool toodud Kuusakoski veebilehed (meie ja meie kontserni ettevõtete) veebilehti. Pange tähele, et käesoleval leheküljel käsitletakse meie veebisaidi külastamisega seotud isikuandmete töötlemist, näiteks küpsiste kasutamise ja muude jälgimistehnoloogiate alusel toimuvat töötlemist. Kui jätate meile oma andmed teiega ühenduse võtmiseks (näiteks vormi täites), käsitatakse teid kui Kuusakoski potentsiaalset klienti, kelle isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevale poliitikale.

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta partnerettevõtetes leiate siit ja isikuandmete töötlemise kohta teistes Kuusakoski grupi ettevõtetes siit.

Teavet oma õiguste kohta vt allpool toodud Teave andmesubjekti õiguste ja nende kasutamise kohta.

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat vajaduse korral uuendada, et näiteks seadusandlusega kaasas käia, ning teavitame andmesubjekte kõigist olulistest muudatustest.

 

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Kuusakoski tuvastab oma veebisaidi kõikide külastajate IP-aadressi. Samuti kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et koguda veebilehe külastajate kohta andmeid, mis võivad olla seotud konkreetse isikuga, sealhulgas:

 • veebilehitseja tüüp või versioon

 • operatsioonisüsteem (veebilehitseja)

 • viitaja veebiaadress (eelmine veebileht)

 • serveri päringu ajatempel

 • veebisaidi sündmused, sirvimisandmed, klõpsatud lingid

 • vormidesse sisestatud teave

 • IP-aadress

 • konfigureeritud seaded, sealhulgas keele valik

 • individuaalne (küpsise) identifikaator.

Vaikimisi ei kasutata küpsiseid meie veebisaidi külastajate tuvastamiseks. Kui olete sisestanud oma isikuandmed meie veebisaidil näiteks sisselogimise ajal, võime teie nõusolekul lisada teie andmetele küpsise kordumatu identifikaatori. Meie veebisaidil kasutatavaid küpsiseid on kirjeldatud allpool punktis Küpsised ja sarnased tehnoloogiad.

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

Me töötleme isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Teie nõusolek (kui olete andnud oma nõusoleku). See tähendab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mida kasutatakse näiteks veebisaidi sisu kohandamiseks, vestlusrobotite toimimiseks, analüüsiks ja sihipäraseks reklaamiks. Teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.

 • Õigustatud huvi (kui see on olemas). Õigustatud huvi on olemas, kui me töötleme teie IP-aadressi andmeid näiteks veebisaidi infoturbe tagamiseks ja kuritarvituste uurimiseks.

 • Meil on seadusega antud õigus salvestada teie seadmesse nn olulisi küpsiseid, kui see on veebisaidi toimimiseks hädavajalik. Olulised küpsised nõuavad teie IP-aadressi töötlemist.

Pange tähele, et me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid ainult siis, kui see on vajalik meie veebisaidi toimimiseks või kui te olete andnud meile selleks oma nõusoleku.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik kõnealuste andmete kasutamise eesmärgil. Veebisaidi külastustega seotud isikuandmete puhul säilitatakse IP-aadresse tavaliselt kuus kuud. Küpsiste säilitamisajad on kättesaadavad [küpsiste haldamise paneelis], kus saate ka oma nõusoleku tagasi võtta. Pange tähele, et kui sisestate meie veebisaidil kontaktandmeid (näiteks vestlusroboti või vormi kaudu), võime kombineerida teie sisestatud andmed veebisaidil kogutud andmetega, mis siis üheskoos muutuvad kliendiandmeteks.

Teie isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui seda kohustavad siduvad õigusaktid, meile esitatud õiguslikud nõuded või seadusest või lepingust tuleneva hagi või nõude esitamise tähtajad.

Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, kustutame teie andmed. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ja me järgime seda nõuet alati, välja arvatud juhul, kui meil on spetsiifiline põhjus andmete säilitamiseks.

Kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja, kustutatakse need või anonümiseeritakse need nii, et neid ei saa enam taastada.

KÜPSISED JA SARNASED TEHNOLOOGIAD

KÜPSISED JA SARNASED TEHNOLOOGIAD

''Küpsised“ on väikesed failid, mis salvestatakse veebisaidi külastaja lõppseadmesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne) ja mis koguvad andmeid külastaja tegevuse kohta veebis.

Kuusakoski veebileht kasutab küpsiseid teatud teenuste (näiteks vestlusrobotid) ja riigispetsiifilise teabe pakkumiseks, samuti statistilistel, turunduse ja kasutajakogemuse parandamise eesmärkidel. Kuusakoski veebisaidil hetkel kasutatavate küpsiste, nende andmete kogumise, kasutamise eesmärgi ja säilitamispoliitika kohta saate rohkem teavet veebisaidil kuvatava küpsiste haldamise paneeli kaudu. See võimaldab teil hallata kasutatavaid küpsiseid ja anda oma nõusolek küpsiste kasutamiseks.

KUIDAS ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

KUIDAS ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

Teie isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad turvalistes rajatistes. Tagame, et andmetele pääsevad ligi ainult need Kuusakoski töötajad ja Kuusakoski heaks töötavate ettevõtete töötajad, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks.

KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

Kui külastate meie veebilehte, siis saame andmeid muuhulgas ka kolmandate osapoolte küpsistest ja sarnastest tehnoloogilistest teenustest.

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

Me võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, nagu teenusepakkujatele, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärgil. Kui me edastame isikuandmeid isikule, kes töötleb neid meie nimel (andmetöötleja), siis on meil olemas lepingulised ja muud kokkulepped, mis tagavad, et isikuandmeid töödeldakse ainult meie kirjalike juhiste kohaselt ja ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel. Peale selle tagame, et juurdepääs isikuandmetele on piiratud vaid inimestega, kes vajavad neid oma tööks. Lisateavet ülaltoodud teenusepakkujate kohta leiate küpsiste haldamise paneelist.

Õigustatud huvide alusel võivad teie isikuandmeid töödelda ka teised Kuusakoski kontserni kuuluvad ettevõtted. Kui Kuusakoski müüb oma isikuandmete töötlemise valdkonna või selle osa või reorganiseerib muul viisil oma tegevust, võib Kuusakoski vastavalt kehtivatele õigusaktidele anda isikuandmed üle ostjatele ja nende nõustajatele.

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

Ülaltoodud teenusepakkujad võivad töödelda küpsiste abil kogutud andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kuusakoski tegutseb ühtse üleilmse organisatsioonina ja Kuusakoski kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatel on vajadusel juurdepääs teie isikuandmetele väljaspool EMPd (näiteks Hiinast, Ühendkuningriigist ja USAst). Sellistel juhtudel tagame, et need isikud järgivad isikuandmete töötlemisel piisavat andmekaitsetaset,

 • kontrollides, kas Euroopa Komisjon on andnud välja otsuse piisava andmekaitse kohta sihtriigis; VÕI

 • verifitseerides, et andmeedastus põhineb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) nõutavatel kaitsemeetmetel, nagu seda on näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingute tüüptingimused.

Lisateavet piiriülese andmeedastuse ja kohaldatava kaitse kohta saate Kuusakoski klienditeenindusest (vt kontaktandmed lehekülje lõpus).

KUUSAKOSKI VEEBISAIT

KUUSAKOSKI VEEBISAIT

Käesolevatel lehekülgedel tutvustatud isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad järgmise veebisaidi suhtes: www.kuusakoski.com.

SOTSIAALMEEDIA LAIENDUSED

SOTSIAALMEEDIA LAIENDUSED

Kuusakoski veebisait sisaldab linke ja sotsiaalmeedia laiendusi (AddThis), mis viivad kolmandate osapoolte veebisaitidele, nagu Facebook ja Twitter. Nende rakenduste suhtes kehtivad nende vastavate kolmandate isikute teenusetingimused ja muud tingimused ning Kuusakoski ei võta vastutust nende sisu eest. Lisateavet selliste teenuste privaatsuspoliitikate kohta leiate nende veebilehtedelt.
AddThis laiendus kasutab sihtküpsiseid, mille kohta leiate täpsemad selgitused küpsiste haldamise paneelil.

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

GDPR annab teile mitmeid õigusi, mida saate kasutada erinevates olukordades, et määrata, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Kui Kuusakoski on teie andmete vastutav töötleja, võite kasutada Kuusakoski puhul järgmisi õigusi:

 • Õigus tutvuda andmetega: Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Kuusakoski töötleb teie isikuandmeid, samuti on teil õigus tutvuda oma andmetega ja neid kontrollida.

 • Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus lasta parandada ebatäpseid või ebaõigeid isikuandmeid ning täiendada puudulikke andmeid.

 • Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus lasta oma isikuandmed kustutada ja Kuusakoski on kohustatud need andmed kustutama, kui nende töötlemiseks puudub õiguspärane alus või kui te olete andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud.

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks oodates vastust oma isikuandmete parandamise või kustutamise taotlusele).

 • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui Kuusakoski töötleb neid õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul on Kuusakoski kohustatud teie nõuet täitma, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 • Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek töötlemiseks igal ajal tagasi võtta.

Saate oma nõusoleku tagasivõtmiseks kasutada [küpsiste haldamise paneeli]. Te võite võtta ühendust Kuusakoski klienditeenindusega, kui soovite esitada muid oma õigusi puudutavaid taotlusi (vt kontaktandmeid allpool).

Klienditeeninduse kontaktandmed:

Betooni 12, 13816 Tallinn, Estonia
Telefoninumber: 13660

Teie taotluse korral rakendab Kuusakoski viivitamatult meetmeid ja esitab üldjuhul aruande oma tegevuse kohta ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele seoses Kuusakoski isikuandmete töötlemisega. Kaebus tuleb esitada pädevale järelevalveasutusele - Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon - vastavalt nende juhistele. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht on www.aki.ee.

Kuusakoski teiste tegutsemisriikide pädevad asutused on loetletud allpool.

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021