2.10.2020

Inimesed loobusid kuuga ligikaudu 1000 autoromust

PRESSITEADE

Kuusakoski võttis kuuajalise kampaania jooksul vastu ligikaudu 1000 autoromu, neist umbes 60% eraklientidelt. Enim anti romusõidukeid ettevõtte andmetel üle Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Viljandimaal.  

Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul tagab vana autoromu toomine Kuusakoskisse võimaliku keskkonnareostuse ärahoidmise. „Romusõiduk on ohtlik jääde, mis sisaldab ohtralt keskkonda koormavaid materjale nagu metall, klaas, plastik, erinevad õlid ja vedelikud,“ lausus Suits. „Nende sattumine loodusesse ohustab taime- ja loomaliike ning reostab meie keskkonda. Enamikke neist materjalidest on aga võimalik ringlusse suunata ning toorainena tootmises uuesti kasutusele võtta.“

Kuusakoski juhatuse esimehe kinnitusel lähevad kõik kampaania raames vastuvõetud romud Eesti ainsasse metalliveskisse, mis suudab ühes tunnis purustada 30-40 romusõidukit. „Romudest väljavõetud õlid ja muud vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele,“ kirjeldas ta. „Akud, rehvid ja klaasid eraldatakse, must ja värviline metall sorteeritakse pärast purustamist automaatselt ning suunatakse liigiti taaskasutusse. Kergetest materjalidest nagu armatuurlauad, istmed ja polstrid toodetakse jäätmekütust. Tänu Kuusakoskis asuvale metalliveskile on ka Eestis võimalik täita Euroopa Liidu keskkonnanõudeid, mis kohustab autotootjaid suunama vähemalt 95% romusõidukite massist taaskasutusse.“

Romusõiduk kustutakse Kuusakoskis kliendile tasuta teenusena Maanteeameti liiklusregistrist ning lisaks makstakse romu omanikule autovraki kaalule vastavat vanametalli hinda.

AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Lisaks metallile võtab Kuusakoski vastu ka rehve, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning akusid ja teisi ohtlikke jäätmeid. AS Kuusakoski hoiab töös 11 teeninduspunkti üle Eesti. Ettevõte kuulub Põhja-Euroopa juhtivale tööstuslikule taaskasutusfirmale ning vanametalli töötlejale ja tarnijale, Kuusakoski Oy-le, kes tegutseb 11 riigis ning annab tööd rohkem kui 2400 inimesele.