15.6.2021

Kuusakoski unikaalne lammutusliin töötleb ka Põhjamaadest saadetavat elektroonikat

Vanametalliettevõte AS Kuusakoski ei tegele ainult metalli ja romuautode vastuvõtu ning töötlemisega, vaid omab ka Põhjamaade moodsaimat elektri- ja elektroonikajäätmete lammutusliini. Elektroonika ümbertöötluses on oluline roll andmeturbel ja selle nõuetekohasel käitlemisel ning seetõttu tuleb oma partnerit hoolega valida, paneb Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa ettevõtjatele südamele.

„Meie kontserni üks ärisuund on arvutite ja arvutiseadmete töötlemine, mis tähendab, et kui suurtes ettevõtetes vahetatakse arvutipark välja või uuendatakse servereid, tuuakse sageli kõik masinad korraga käitlemiseks meile. Meie Tallinnas asuval unikaalsel elektroonikaliinil lammutatakse arvutid, LCD-telerid, telefonid ja kõik muu elektroonika. Enamik materjali antakse taaskasutusse, delikaatsed andmed hävitatakse. Ja loomulikult saavad meie partnerid ka selle teenuse kohta vastavasisulise sertifikaadi,” selgitab Kollamaa. Täna pakutakse elektroonikaliini teenust väga suures mahus just Skandinaavia ettevõtetele, kellega on sõlmitud pikaajalised lepingud.
Kollamaa lisab, et elektroonikaliinil võetakse kogu elektroonika sisuliselt algosadeks: eraldi iga kruvi, iga trükiplaat, iga ekraan ning plastid ja metallid vastavalt liigile. "Meile toodud elektroonika ei jõua iialgi Aafrika prügimägedele! Kõik lammutatakse ja sorteeritakse Eestis. Meil on selleks eraldi elektroonikajäätmete käitlemise osakond, kus 18 töötajat tegelevad igapäevaselt elektroonikajäätmete demonteerimisega ja sorteerimisega. Oluline on siinkohal, et elektroonikajäätmeid ei purustata mingi suure pressi all, vaid vana elektroonika võetakse korrektselt lahti ning sorteeritakse materjalide liikide kaupa."
Elektroonikat võetakse vastu ka eraisikutelt, kes võivad tuua Kuusakoski teeninduspunktidesse erinevaid elektrivoolul töötavaid suuri ja väikeseid kodumasinaid ja -seadmeid, välja arvatud külmkapid, kineskoobiga televiisorid ja kineskoopmonitorid. Käitlemise teel saadakse neist taaskasutamiseks metalli, plasti ja klaasi. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ka ohtlikeks jäätmeteks liigitatavaid aineid, mistõttu nende viimine taaskasutuspunkti on väga tähtis. Samuti võtab Kuusakoski vastu vanu autorehve, elektrimootoreid ja pliiakusid, kusjuures akul peab kindlasti olema plii tähi: Pb.
„On näha, et keskkonnale mõeldakse aina enam nii eraisikute seas kui ka ettevõtete tasandil. Keskkonnateadlike ettevõtjate jaoks on väga oluline, mis saab nende prügijääkidest edasi. See on väga rõõmustav, sest Kuusakoski missioon on hoida oma planeeti ning meie soovime, et iga järeltulev põlv teeks teatud asju eelnevatest paremini. Roheliselt mõtlemine on trend, mis on tulnud, et jääda,” nendib Kollamaa.

Pakutakse ka lammutus- ja demonteerimisteenust

Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Tööstuslike protsesside käigus eraldatud metallid ja muud materjalid müüakse tooraineks Soome ja mujale. Tänu taaskasutatavale toorainele saab tööstus vähendada maakide kaevandamist ja nende rikastamist. Uute metallimaakide kaevandamine ja kasutuselevõtt võtab ligi 95% sellest energiakulust, mis kulub reaalselt kasutatud metalli ümbertöötlemiseks. Seega aitab Kuusakoski läbi taaskasutuse vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid.
Kuusakoski kontsern on metallide kokkuostmisega tegelenud üle 100 aasta. Ettevõttel on sõlmitud sadu lepinguid metallitöötlejatega ja tehastega, kellel on pidev metallivajadus. Kuusakoski võrgustik ulatub üle maailma, koostööd tehakse keskkonnaministeeriumi erinevate projektidega ja hoolega jälgitakse jäätmeseadust.
Lepingulistele äriklientidele pakutakse kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel. Teenus hõlmab mõnda või kõiki alljärgnevate toodete gruppe: ehitus- ja lammutusjäätmed, pakendijäätmed, sealhulgas taaskasutuse kinnitused, kartong/papp, suuremõõtmelised jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed, plastid, olmejäätmed, vajalikud seadmed kliendile, konteinerid, transport.
Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm lisab, et ettevõtte üleriigiline teenindus hõlmab lammutusteenuseid, materjalide kogumist ja vastavaid konteinereid, materjalide käitlemist ja taaskasutamist ning logistikateenuseid. Äriklientidele pakutakse professionaalset lammutus-, demonteerimis- ja logistikateenust, samuti kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel.
„Keskkonnateadlike ettevõtjate jaoks on väga oluline, mis saab nende prügijääkidest edasi. Kas te teate, kuhu need kogumisettevõtetest lähevad ja mida nendega tehakse? Meie peame väga oluliseks läbipaistvat tegutsemist ning tööohutust ning meiega koostööd tehes võib olla kindel, et lisaks keskkonnahoiule toetate ausat ettevõtlust. Kuusakoski ei ole kunagi maksnud ega hakka maksma ümbrikupalkasid. Väga tähtsaks peame tööohutust, millele pööratakse ettevõttes suurt tähelepanu ja sellega tegeletakse järjepidevalt. Kuusakoski on ettevõttena tööohutuse osas tugevalt üle keskmise ning tegeleme pidevalt tööturvalisuse tõstmisega,” ütleb Viisitamm.

Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2021/06/15/kuusakoski-unikaalne-lammutusliin-tootleb-ka-pohjamaadest-saadetavat-elektroonikat

Allikas: Äripäev, 15.06.2021

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com