Esmalt pisut arvudest. Eelmisel aastal müüdi Eestis üle 22 000 uue sõiduauto ja üle 30 000 kasutatud sõiduki. Sellises rütmis enam-vähem aastast aastasse.

2021. aasta riiklikke käitlusandmeid veel pole, kuid näiteks Kuusakoski käitles möödunud aastal enda ja teiste väljastatud lammutustõendite alusel kokku ca 19 800 autot. 2020. aastal taaskasutati jäätmearuannete põhjal Eestis suurusjärgus 17 700 autot (Kuusakoski ca 14 000 autot). Arvestame, et ohtlik romu kaalub 1,1 tonni ja ohutu ca 0,7 tonni.

Võiks eeldada, et autoromude teke on korrelatsioonis turul müüdud autodega, millest on maha arvatud eksport – mida on aga olematu suurusjärk. Avalikest andmetest järeldub, et pooled autoromud (!) ei kajastu ametlikus statistikas. Kuhu nad siis haihtuvad? Romud lammutatakse tõenäoliselt ebaseaduslikult ja müüakse hiljem metalli kokkuostjatele teise jäätmekoodi alla. Või vedelevad sama halval juhul märkimisväärse keskkonnakoormana kusagil lepavõsas.

Transpordiameti andmetel on Eestis 88 ametlikku lammutuskoda, kes saavad väljastada lammutustõendi romusõiduki kustutamiseks transpordiameti registrist. Kuid siin on veel üks konks. Romud on Eestis tootja vastutuse all ehk siis tootjad peavad auto eest vastutama kuni taaskasutamiseni. Käitleja peab samal ajal näitama oma suutlikkust romusid taaskasutada seaduses ette nähtud mahus – selleks tuleb teha katsepurustusi. Neid käitlusnõudeid täidab turul üksnes Kuusakoski. Tootjad (automüüjad) on probleemtoodete registri järgi käitlejatega sõlminud 125 lepingut, millest 25 on seotud Kuusakoskiga. See tähendab ühtlasi, et 100 lepingut on kummalisel kombel selliste käitlejate käes, kes pole ühtegi katsepurustamist teinud. Seega võib veelkord väita, et romude osas ei toimi käitlus korrapäraselt.