Vastuvõtu kord:

1

Vastuvõtul metallijäätmed kaalutakse ja vormistatakse kaaluleht, mis tuleb anda metallijäätmete vastuvõtjale.

Klient laadib kauba iseseisvalt.
Võimalusel tuleb AS Kuusakoski töötaja tehnikaga appi.

2

Kaalumise ajal on lubatud auto kabiinis olla autojuhil ja ühel kõrvalistujal.

Viibid ohtlike jäätmete ja masinate tööpiirkonnas, ole ettevaatlik!

3

Vastuvõtja määrab kauba liigi, kvaliteedi, mittemetalli protsendi ja hinna, mille kannab kaalulehele.

Jälgi suunaviitasid ja ohumärgistusi ning vastuvõtja juhiseid, mujal territooriumil liikumine on keelatud.

4

Peale kauba mahalaadimist toimub auto tühikaalu kindlaksmääramine. Autos peavad sel hetkel viibima samad inimesed, kes olid autos täiskaalu määramise hetkel.

Märka maasolevat metallprügi, ole teadlik, et ohus oled Sina ja Su sõiduk.

5

AS Kuusakoski ei müü ega vaheta metalli.

6

Kaablite, elektrijuhtmete, õhuliini traadi kokkuost eraisikutelt on keelatud.

Platsil ei tohi viibida kõrvalisi isikuid, lapsi ega lemmikloomi.

7

Vanametalli vastuvõtt vaid vähemalt 18-aastastelt, vajalik isikuttõendav dokument.

Jälgi kehtivat kiirusepiirangut.

8

Sularahas arveldamine on keelatud, mistõttu on jäätmete toomisel vaja esitada arveldusarvenumber.

Kuusakoski juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest.