Preview: Ärikliendid

Metallide taaskasutus

Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Tööstuslike protsesside käigus eraldatud metallid ja muud materjalid müüakse tooraineks Soome ja mujale maailma. Tänu taaskasutatavale toorainele saab tööstus vähendada maakide kaevandamist ja nende rikastamist. Taaskasutatava metalli kasutamine toorainena säästab sõltuvalt tootest 60–95% energiat.

Võtame vastu:

 • Romusõidukeid
 • Akusid
 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid
 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid
 • Trükkplaate

 

Tulenevalt jäätmeseadusest me ei võta vastu:

1. Ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemed.

2. Elektrijuhtmed ja kaablid (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

3. Liiklusmärgid ja teeviidad, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luugid, raudteerööpad (kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteetaristu ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud).

4. Terved balloonid.


Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 

Vanade sõidukite ja romudest vabanemisel tuleb arvestada järgnevaga:

Ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav romusõiduki käitluskoht saab esitada elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.

 • Sõiduki võib tuua lammutamisele vaid omanik või volitatud esindaja.
 • Volikiri peab olema esitatud korrektsel ja puhtal paberil, minimaalne blanketi mõõt 14,8x21cm.  
 • Vastuvõtupunktis kontrollitakse üle sõiduki dokumendid, registreerimisandmed ja tunnused ning auto üleandja isik.

 

Ostame kehtiva hinnakirja alusel romusõidukeid, mis sisaldavad mootorit, käigukasti, sildu, starterit, generaatorit ja akut. Võib sisaldada ohtlikke vedelikke või osasid (nagu bensiini ja/või gaasiseade, diiselkütus, piduri- ja sidurivedelik, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, rehvid). Sõidukis võivad olla ka istmed, armatuur, polstrid, klaasid.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

Sõiduki saate tuua lähimasse Kuusakoski vastuvõtupunkti, mille asukohad ja kontaktid leiate SIIT.

Äravedu on võimalik tellida numbril 13660, mis juhul võite olla kindel, et teie sõidukile saab osaks keskkonnasõbralik taaskasutus. 

Rehvid

AS Kuusakoski on MTÜ Rehviringlus ametlik koostööpartner rehvide kogumisel ja taaskasutusse suunamisel. Eestis kogutakse ligikaudu 8000 tonni rehve aastas ja nende taaskasutusmäär läheneb 95 protsendile. Mujal Euroopas on see keskmiselt 60 protsenti.

Juriidilisest isikust jäätmekäitlejad, autolammutajad ja MTÜ Eesti Rehviliit liikmed EI SAA AS-s Kuusakoski rehve tasuta üle anda.

 Õigustatud isikud rehvide tasuta üleandmiseks on:

 • MTÜ Rehviringlus nimekirjas olevad ettevõtted
 • Eraisikud, kes toovad vanarehve mõistlikus* koguses
 • Omavalitsused ja riigiasutused (vajalik eelnevalt kontakteeruda ja kokku leppida MTÜ Rehviringlusega)

*Eraisikud saavad vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 rehvi aasta jooksul (rehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus).

 

Vanarehvidevastuvõtu hinnakiri neile ettevõtetele ja eraisikutele, kes pole õigustatud MTÜ Rehviringluse nimel tasuta rehve üle andma:

REH1 160€/t (kuni 20tk = 1€/tk)  Sõiduautorehv (jäätmekood 16 01 03 01)

REH2 160€/t (kuni 10tk = 7€/tk)  Veoautorehv (jäätmekood 16 01 03 03)

REHe 240€/t    Traktor, täisrehv jm (jäätmekood 16 01 03 04)

REHm 160€/t     Muud vanarehvid (jäätmekood 16 01 03 02)

 Hindadele lisandub käibemaks 20%

 

Rehve võetakse juriidilistelt isikutelt hinnakirja alusel vastu vaid juhul, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

 • Ettevõte tasub kohapeal
 • Ettevõte esitab kehtiva (juhatuse liikme allkirjaga) ja korrektselt vormistatud garantiikirja ENNE rehvide loovutamist

 

Suurte rehvikoguste puhul palume enne üleandmist konsulteerida MTÜ-ga Rehviringlus (e-mail: logistik@rehviringlus.ee, tel 5887 2351).

NB! Vanad rehvid saab tasuta viia ka mis tahes rehve müüvasse firmasse, kust need toimetatakse edasi taaskasutusse.

Probleemide ja küsimuste korral rehvide vastuvõtul palume pöörduda keskkonnainspektsiooni (e-mail: valve@kki.ee; telefon: 696 2236) või keskkonnaministeeriumi (e-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee; telefon: 626 2802) poole.

Tasulise teenusena võetakse AS-s Kuusakoski vanarehve vastu kõikidelt klientidelt. Meie teeninduspunktide asukohad leiate SIIT. 

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus


Kui lepite elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuse kokku Kuusakoskiga, võib teie ettevõte olla kindel, et seadmeid käideldakse vajalikul moel!


Võtame vastu:

 • külmaseadmed (kaupluste külmletid, konditsioneerid, tööstuslikud külmkapid jms), v.a tavalised külmkapid
 • telerid, arvutid, klaviatuurid ja hiired
 • raadiod, muusikakeskused, DVD- ja videoseadmed
 • elektripliidid, ahjud
 • tolmuimejad, pesumasinad
 • kohvimasinad ja veekeedukannud
 • föönid, koolutajad, habemeajamismasinad
 • telefonid
 • kütteseadmed
 • elektrilised ja akudel töötavad tööriistad, mänguasjad ja spordivahendid
 • valgustid, dekoratiivlambid, päevavalguslambid ja kompaktlambid (hõõg- ja halogeenlambid võib panna olmejäätmete hulka)

NB! Vastu ei võeta külmkappe!


Kliendipõhises teenusepaketis võivad sisalduda:

 • turvalist andmekäitlust hõlmav äraveoteenus,
 • elektri- ja elektroonikaseadmete demonteerimisteenused
 • andmeturbe teenus: IT-seadmete ja mälude digitaalne ülekirjutamine või mehaaniline purustamine
 • konfidentsiaalse materjali hävitamine,materjalide taaskasutus.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Lammutusteenus

Lammutus- ja demonteerimistöödega tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

 • Hooned
 • Konstruktsioonid
 • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata
 • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused, muuhulgas kõik konstruktsioonide uuendusprojektid (nt akende, katuse, fassaadi või hoone tehnoseadmete remont, tööstuste põlengu- või muu kahju järgne renoveerimine)
 • Saastunud pinnasest proovide võtmine, nende analüüsimine ja võimalik pinnase eemaldamine
 • Eriluba nõudvad lammutustööd, nt asbesti sisaldavad materjalid ja nende demonteerimine, pinnasevahetus.

 

Kuusakoski eksperdid pakuvad abi ka ametkondlike lubade taotlemisel, aruannete, lammutustööde ja tööohutuse kavade koostamisel ning muude eriküsimuste lahendamisel.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

 

Kompleksteenus jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel

Pakume oma lepingulistele äriklientidele, kelle peamine jäätmevoog on metallid, kompleksteenust erinevat sorti jäätmete vastuvõtul ja käitlemisel.

Kompleksteenus saab hõlmata mõnda või kõiki alljärgnevate toodete gruppe:

 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Pakendijäätmed sh taaskasutuse kinnitused
 • Kartong/papp
 • Suuremõõdulised jäätmed
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Plastid
 • Olmejäätmed
 • Vajalikud seadmed kliendile, konteinerid, transport

 

Võtke meiega ühendust, meie ostujuhid koostavad teie firma vajadustele sobivaima teenuselahenduse. Ostujuhtide kontaktid piirkondade kaupa leiate siit lehelt >>>.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660

METALLIJÄÄTMETE ARVELE MÄRGITAVAD KÄIBEMAKSU VIITED

§ 411. Kinnisasja ja metallijäätmete käibemaksuga maksustamise erikord

Vanametalli müügi puhul ühelt käibemaksukohustuslaselt teisele rakendatakse siseriiklikku pöördmaksustamist. Kuna tegemist on siseriikliku pöördmaksustamisega, siis on tehingule rakendatav käibemaksumäär 20%, mitte 0% nagu kauba ühendusesisese käibe puhul. Seega märgib müüja arvele ka käibemaksusumma, kuid ei suurenda selle võrra ostja poolt tasumisele kuuluvat summat. Käive deklareeritakse müüja poolt KMD real 9, kuid tasumisele kuuluvat käibemaksu käibedeklaratsioonil ei näidata. Vanametalli kokkuostja on õigustatud nõudma, et müüja väljastaks arve, kus on näidatud ka käibemaksusumma.
Vaata lähemalt käibemaksuseadus § 411 

Lisainfo meie raamatupidamise telefonil 6 258 631