Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Lammutusteenus

Lammutusteenus

Lammutus- ja demonteerimistöödega tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

  • Hooned
  • Konstruktsioonid
  • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata
  • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused, muuhulgas kõik konstruktsioonide uuendusprojektid (nt akende, katuse, fassaadi või hoone tehnoseadmete remont, tööstuste põlengu- või muu kahju järgne renoveerimine)
  • Saastunud pinnasest proovide võtmine, nende analüüsimine ja võimalik pinnase eemaldamine
  • Eriluba nõudvad lammutustööd, nt asbesti sisaldavad materjalid ja nende demonteerimine, pinnasevahetus.

 

Kuusakoski eksperdid pakuvad abi ka ametkondlike lubade taotlemisel, aruannete, lammutustööde ja tööohutuse kavade koostamisel ning muude eriküsimuste lahendamisel.

 

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660