Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Ajalugu

Kuusakoski Oy on läbinud pika tee Viiburi vanametalli kokkuostjast Põhja-Euroopa juhtivaks tööstusjäätmete ringlussevõtjaks. Ettevõtte enam kui 100-aastase ajaloo vältel on peamised kasvuperioodid olnud Soome tööstuslik areng pärast sõda ning ettevõtte sisenemine rahvusvahelisele turule 1970.–1990. aastatel. Algusest peale on olulist rolli mänginud ka teedrajav uurimis- ja arendustöö ning põhjalik oskusteave kõrgtehnoloogia alal.

Kiire kasv kohe algusest

Kõik sai alguse 1914. aastal Viiburis, mis oli tollal veel Soome osa, kui 25-aastane Donuard Kuschakoff asutas ettevõtte Karjalan Lumppu- ja Romuliike (Karjala kaltsu- ja vanarauaäri). Ta kogus vanametalli, -rauda ja kangajääke, et neid sorteerida ja tööstuses kasutamiseks töödelda. Esimene maailmasõda avaldas märgatavat mõju tooraine kättesaadavusele ning materjalinappus kajastus suurenenud nõudmises raua, vanametalli ja kaltsude järele. Maha müüdi kõik, mida sai koguda ja taaskasutusse võtta. 1920. aastad oli kiire kasvu aega.

Liikumine metallide tööstusliku ümbertöötlemise suunas

Pärast Teise maailmasõja puhkemist kolis ettevõte 1940. aastate alguses Helsingisse. 1934. aastal olid Kuschakoffid oma perekonnanime soomepärasema Kuusakoski vastu vahetanud. Sõjast oli järele jäänud hulgaliselt vanametalli ning Soome sõjalennukid, mis tuli Pariisi rahulepingu kohaselt kasutuselt kõrvaldada, anti lammutamiseks Kuusakoskile. See oli ettevõtte jaoks oluline materjaliallikas ja andis tõuke alumiiniumisulatustehase kavandamisele.

Teerajajad tehnoloogilise oskusteabe vallas

Sedamööda kuidas Soome majandus aegamisi Euroopa keskmisele tasemele jõudis, laiendas ettevõte 1950. aastatest kuni hiliste 1970. aastateni oma tegevust vanarauaärist tööstusmaterjalide käitlejaks.  Espoosse, Kauklahtisse rajati ainulaadne sulatustehas ja ettevõtte tegevus laienes kiiresti. Peagi paigutati Kauklahtisse ka ettevõtte uurimislabor ning uurimis- ja arendusosakond. Ettevõte avas Soome esimese autolammutusplatsi ning rajas Heinolasse alumiiniumisulatustehase.

Globaliseerumine ja kõrgtehnoloogia

1980. ja 1990. aastad olid ettevõtte jaoks kiire kasvu ja globaliseerumise aega, mil investeeriti uute ringlussevõtu- ja materjalitöötluslahenduste arendamisse. Uuel aastatuhandel oleme keskendunud oma materjalihankevõrgu laiendamisele ja arendamisele ning 2010. aastatel oleme oma tegevuses eriti suurt tähelepanu pööranud just uurimistööle ja kõrgtehnoloogiale.

Kuusakoski tänapäeval

Meie ettevõte on saja aasta jooksul laienenud ja arenenud. Tänapäeval tegutseme 11 riigis ja anname tööd peaaegu 3000 inimesele. Meie saavutatud edu põhineb oskusteabel ja põhjalikul materjalide tundmisel, ringlussevõtul ja ökotehnoloogial.