Ebameeldiva haisu leke Lasnamäel sai lõplikult kõrvaldatud

Kuusakoski Tallinna teenindusplatstilt vanametalli koormast avastatud lekkinud mahuti on gaasist tühjaks pumbatud ning balloon läbi pestud. Mingit ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale ei ole.

Kuusakoski Tallinna teeninduspunkti territooriumil avastati 8. jaanuaril lekkiv gaasimahuti, mis oli peidetud vanametalli konteinerisse metallijäätmete alla. Seetõttu jäi ka metallijäätmete vastuvõtmisel märkamata, et mahuti sisaldas gaasi. Terveid, ilma lahtise avata, balloone Kuusakoski ohutuse eesmärgil vastu ei võta.

Kuusakoski keskkonnaspetsialisti Tanel Tälli sõnul hakkas haisu lekkima jäätmete alla peidetud mahuti tõstmisel laadimismasinaga ning tugeva tuule tõttu levis hais kaugemale ettevõtte territooriumilt. “Koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Päästeametiga leiti kiiresti lekke allikas, evakueeriti inimesed ning tuvastati gaasiliik," rääkis Tälli. “Ehkki otsest mürgistusohtu inimeste tervisele ei olnud ning Päästeamet sulges lekkiva mahuti, levitas maha valgunud vedelik tugevat haisu veel ka sama päeva õhtul ning samuti järgmisel päeval, 9. jaanuaril.”

Eile, 9.jaanuari hommikul saabusid sündmuskohale ohtlike jäätmete käitleja, EcoPro AS töötajad, kes pumpasid vedeliku kinnistesse mahutitesse ja pesid ballooni läbi. Kuusakoski Tallinna teeninduspunkt oli ohutuse kaalutlustel eile, 9.01.,  kuni lõunani suletud. Vanametalli hunnikusse sattunud vedelik on praeguseks hetkeks kõrvaldatud ning ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale ei ole.

Kuusakoski tänab hea koostöö eest Päästeametit, Keskkonnainspektsiooni ja AS-i EcoPro ning vabandab kõikide ees tekkinud ebamugavuste pärast.

Lisatud fotol on gaasi väljapumpamine lekkinud mahutist.

 

Lisainfo:

Tanel Tälli

AS Kuusakoski keskkonnaspetsialist

 tel: +372 6258 638

mob: +372 55637758

tanel.talli@kuusakoski.com