Kuusakoski on avatud tavapäraselt

Head kliendid!

Kõige olulisem on hoida iseennast ja teisi. Jälgime pidevalt olukorda ning praegusele infole tuginedes töötab Kuusakoski vanametalli vastuvõtul tavapäraselt kõikides vastuvõtuosakondades.

Võimalikest muudatustest teavitame koheselt!

Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Lisaks ka Terviseameti info selle kohta, kuidas saab igaüks hoida ennast ja teisi viiruste hooajal: http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Palume kõigil järgida Terviseameti soovitusi ja hoidkem end! Säilitagem rahulik meel, Kuusakoski tegutseb läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.